Naše aktivnosti za zaštitu klime

Mi ne govorimo samo o zaštiti klime, nego dajemo relevantan doprinos konkretnim mjerama u svim područjima naše organizacije. Naše se aktivnosti kreću od upotrebe energetski učinkovite tehnologije i ekološki osviještenog planiranja novih zgrada do klimatski prihvatljivih logističkih procesa i izbjegavanja otpada.

Klimatski ciljevi

Zajedno protiv klimatskih promjena

Kocka sa znamenkama okreće se s 2 na 1,5, pored nje kocka s °C

Klimatske promjene stavljaju pred naše društvo velike izazove te je nužno djelovati na svim društvenim razinama. Kao dio Grupacije Schwarz posljedice klimatskih promjena želimo držati što nižim, a emisije stakleničkih plinova želimo dugoročno smanjivati. Kako bismo to postigli slijedimo tri osnovna načela:

  1. Izbjegavamo - gdje god je moguće - nastajanje emisija stakleničkih plinova.
  2. Smanjujemo emisije stakleničkih plinova koje ne možemo izbjeći.
  3. Kompenziramo na osnovi internacionalno priznatih standarda emisije stakleničkih plinova koje sami prouzročimo (Scope 1 & 2), a koje ne možemo ni izbjeći ni smanjiti.  

Znanstveno utemeljeni ciljevi kao temelj klimatskih ciljeva

Grupacija Schwarz je u kolovozu 2020. u ime svih dijelova grupacije službeno pristupila inicijativi „Ciljevi temeljeni na znanosti“ (Science Based Targets – SBTi). Nakon izrade kompletne klimatske bilance i analize CO2 otiska, postavljeni su ciljevi zaštite klime prema SBTi metodologiji. Spomenuti su ciljevi potkrijepljeni mjerama za smanjenje, izbjegavanje ili kompenzaciju emisija CO2 u tvrtki i lancu opskrbe.

Klimatski ciljevi Grupacije Schwarz

Kao poduzeće želimo dati mjerljiv doprinos postizanju cilja definiranog u sklopu Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama kojim se želi ograničiti globalno zagrijavanje znatno ispod 2°C. Definirani klimatski ciljevi Grupacije Schwarz potvrđeni su i službeno odobreni od strane inicijative Science Based Targets Initiative (SBTi). Kao dio Grupacije Schwarz i u okviru korporativne klimatske strategije Science Based Targets (SBT), postavili smo si usklađene klimatske ciljeve koji doprinose klimatskim ciljevima Grupacije Schwarz. Također želimo postati klimatski neutralna* tvrtka najkasnije do 2025. godine.

Smanjenje emisija koje sami prouzročimo (Scope 1+2)

1. cilj

Između 2019. i 2030. godine smanjit ćemo emisije koje sami prouzročimo (Scope 1 + 2) za više od 80%.

  • Kako bismo to postigli Kaufland Hrvatska k.d. je već prešao na zelenu električnu energiju, a od 2021. koristimo isključivo električnu energiju iz obnovljivih izvora.
  • Osim toga, postat ćemo klimatski neutralna* tvrtka najkasnije do 2025. tako što ćemo preostale emisije stakleničkih plinova koje sami prouzročimo (Scope 1+2) nadoknaditi kompenzacijskim projektima. Kaufland radi s iskusnim partnerima na kompenziranju stakleničkih plinova koje sami prouzročimo. Kompenzacijski projekti biraju se prema visokim zahtjevima kvalitete kao što je norma Gold Standard. Kaufland Hrvatska k.d. tako kompenzira emisije koje sam prouzroči i čini svoje poslovanje klimatski neutralnim*. Istodobno i dalje radimo na izbjegavanju naših emisija CO2 gdje god je to moguće odnosno na smanjenju emisija CO2 koje nije moguće izbjeći.

2. cilj

Kako bismo smanjili emisije koje nastaju prije ulaska robe u naše skladište i nakon izlaska robe iz naših trgovina (Scope 3), obvezujemo dobavljače koji su odgovorni za 80% emisija stakleničkih plinova vezanih uz proizvode da do 2026. godine i sami definiraju svoje klimatske ciljeve prema znanstvenoj metodi SBTi. Pritom podržavamo i pratimo naše poslovne partnere. Osim toga, Kaufland se obvezao da će do 2030. godine smanjiti svoje apsolutne Scope 3-emisije u kontekstu korištenja prodanih goriva za 27,5 posto u odnosu na 2019. godinu. 


Morska trava sa zadatkom!

Posidonia Oceanica, endemska vrsta Sredozemnog mora, morska je cvjetnica čije livade čine jedno od najvažnijih staništa u moru. Livade posidonije prepoznate su na razini Europske unije kao jedno od prioritetnih staništa za očuvanje. U samoj livadi između njenih listova, više od 100 vrsta riba te brojni drugi morski organizmi pronalaze zaklon, mrijeste se, rastu i razmnožavaju. Stabljika posidonije raste 1 cm godišnje, a za razvijanje kolonije potrebno je čitavo stoljeće. Pojedine livade posidonije stare su i preko tisuću godina i ona je jedan od najdugovječnijih organizama u moru. 

Njene livade tvornice su kisika pa ih zbog toga nazivamo i plućima mora. Imaju značajnu ulogu u ublažavanju učinaka klimatskih promjena na način da da apsorbiraju ugljični dioksid pohranjujući ugljik prosječnom stopom od 83 g C/m² godišnje. 

Čovjek nasipavanjem obala, betonizacijom, izgradnjom lučica i marina, ispuštanjem otpadnih voda, uzgajalištima riba i školjkaša te korištenjem pojedinih ribolovnih alata, uništava njene livade. Najveća prijetnja opstanku posidonije je slobodno sidrenje.

Najbolji i najefikasniji način sprječavanja uništavanja livada posidonije u NP Kornati je uspostava sidrenog sustava kako bi spriječili nekontrolirano sidrenje i provedba monitoringa tj. praćenja stanja livada posidonije.  

Zahvaljujući Kauflandu u NP Kornati je u 2022. postavljeno 10 ekoloških sidrišta između otoka Ravni i Kameni Žakan. U 2023. postavljamo još 10 ekološki odgovornih sidrišta i počinjemo s monitoringom livada.

Osim postavljanja sidrenog sustava (10 bova) na potezu od otoka Ravni Žakan do otoka Kameni Žakan i u uvali Zmorašnja (Ravni Žakan) u 2023. godini provodimo i monitoring livada posidonije na poručju NP Kornata.

Monitoring tj. kontinuirano praćenje stanja livada posidonije je od iznimne važnosti za očuvanje samih livada. Upravo je on glavni preduvjet za provedbu zaštite i održivog upravljanja. Pomoću transekta i kvadrata mjeri se pokrovnost, gustoća livade i bilježe se negativni utjecaji. Ovakva mjerenja, treba provoditi kontinuirano kako bi se mogle pratiti promjene u morskom okolišu i na temelju njih donijeti mjere zaštite.

Seaweed on a mission!

Posidonia Oceanica, an endemic species to the Mediterranean Sea, is a marine flowering plant whose meadows form one of the most important habitats in the sea. Posidonia meadows are recognized at the level of the European Union as one of the priority habitats for conservation. In the meadow itself between its leaves, more than 100 species of fish and numerous other marine organisms find shelter, spawn, grow and reproduce. A posidonia stem grows 1 cm per year, and it takes a century to develop a colony. Some posidonia meadows are over a thousand years old and it is one of the longest-lived organisms in the sea.

Its meadows are oxygen factories, which is why we call them the lungs of the sea. The meadows play a significant role in mitigating the effects of climate change by absorbing carbon dioxide by storing carbon at an average rate of 83 g C/m² per year.

People destroy its meadows by filling the banks, concreting, building harbors and marinas, discharging waste water, breeding fish and shellfish, and using certain fishing tools. The biggest threat to the survival of posidonia is free anchoring.

The best and most effective way to prevent the destruction of posidonia meadows in Kornati National Park is the establishment of an anchor system to prevent uncontrolled anchoring and the implementation of monitoring, i.e. monitoring the condition of posidonia meadows.

Thanks to Kaufland, in 2022, 10 ecological anchorages were placed in Kornati National Park between the islands of Ravni and Kameni Žakan. In 2023. we are setting up 10 more ecologically responsible anchorages and we are starting to monitor the meadows.

In addition to the installation of an anchor system (10 buoys) on the stretch from the island of Ravni Žakan to the island of Kameni Žakan and in the bay of Zmorašnja (Ravni Žakan) in 2023, we are also starting to monitor posidonia meadows in the Kornati National Park.

Monitoring - continuous monitoring of the condition of posidonia meadows, is extremely important for the preservation of the meadows themselves. It is the main prerequisite for the implementation of protection and sustainable management. Such measurements should be carried out continuously in order to be able to monitor changes in the marine environment and adopt protection measures based on them.

 


Klimatski neutralan* asortiman

Doprinesi zaštiti klime svojom kupnjom

Svatko može učiniti nešto da zaštiti našu klimu. Odgovornom potrošnjom već sada dajemo pozitivan doprinos zaštiti klime. Kako biste svoje potrošačko ponašanje na jednostavan način učinili svjesnijim u pogledu zaštite klime, nudimo vam širok asortiman proizvoda u našim trgovinama. 

Lokalni i sezonski proizvodi

Najodrživiji proizvodi su oni koji uopće ne proizvode nepotrebne emisije CO2.

To su primjerice regionalni proizvodi. Budući da takve proizvode nije potrebno prevoziti dugim, složenim i dalekim rutama, stvaraju znatno manje stakleničkih plinova. S druge strane, sezonski proizvodi uzgajaju se u Hrvatskoj umjesto da se uvoze i skaldište uz puno truda. Na taj način također smanjujemo potrošnju energije. Uz održivi uzgoj, grijanje i opskrbu vodom, salatu kristal, na primjer, nudimo u većini godine izravno iz Hrvatske.

Bio-proizvodi

Još jedna bitna komponenta naše strategije održivosti su proizvodi iz organskog uzgoja.

 

Takvi proizvodi posebno doprinose zaštiti klime jer se u njihovoj proizvodnji ne koriste umjetna pomagala. Proizvode se bez mineralnih gnojiva i pesticida koji uzrokuju veliku potrošnju energije i emisije dušikovog oksida koji je štetan za klimu. Osim toga, organski obrađena tla obično pohranjuju više ugljika. To znači da organska poljoprivreda proizvodi do 50 posto manje emisija CO2 od konvencionalne poljoprivrede.

S našim organskim proizvodima dajemo vam još jednu priliku za kupnju uz naglasak na klimatsku osviještenost: u svakoj grupi proizvoda možete pronaći barem jedan alternativni organski proizvod. Kupcima nudimo ukupno preko 290 organskih proizvoda, bilo da se radi o našoj vlastitoj robnoj marki K-Bio ili pak brendiranim proizvodima.

Veganski proizvodi

Vegetarijanska ili veganska prehrana daje važan doprinos zaštiti klime

Vegetarijanska ili veganska prehrana daje važan doprinos zaštiti klime.

Izbjegavanje hrane životinjskog podrijetla, poput govedine, sira i maslaca, također znači izostanak složenih procesa proizvodnje i velikih emisija CO2 – posebno u usporedbi s voćem i povrćem. Uzgoj goveda i upotreba soje kao stočne hrane u proizvodnji mesa doprinose visokoj potrošnji resursa i uništavanju ekosustava, što opet uzrokuje stakleničke plinove.

Kako biste lakše prešli na prehranu bez mesa ili na prehranu koja podrazumijeva veći udio bezmesnih obroka, u Kauflandu ćete pronaći velik izbor veganskih i vegetarijanskih proizvoda. Saznajte više o tome zašto su veganski i vegetarijanski proizvodi neizostavan dio Kauflandovog asortimana. 

Proizvodi s održivom ambalažom

Činimo sve kako bismo zatvorili kružni proces recikliranja

Način proizvodnje, podrijetlo proizvoda i put do trgovine igraju presudnu ulogu u kontekstu ekološkog otiska proizvoda. No, važnu ulogu ima i njihova ambalaža.

Činimo sve kako bismo zatvorili kružni proces recikliranja. Na taj način ne dolazi do gubitka vrijednih sirovina, već se one koriste uvijek iznova. Tako se smanjuju emisije CO2 u proizvodnji ambalaže do 50 posto1.

U potpunosti iskorištavamo spomenuti potencijal u kontekstu vlastitih robnih marki: za svaku ambalažu provjerava se maksimalna mogućnost recikliranja i označena je logotipom "savjesno pakirano". Tako odmah na prvi pogled možete vidjeti može li se ambalaža reciklirati, je li izrađena od recikliranog ili alternativnog materijala odnosno je li smanjena upotreba nepotrebnog materijala.


Logistika i mobilnost

Zelena infrastruktura i procesi

Učinkovito korištenje resursa, smanjenje ekološkog otiska i unaprjeđenje zaštite okoliša - i u logistici je to već godinama naš cilj.

E-punionica

E-punionica u Kauflandu

Na sve većem broju Kauflandovih lokacija našim kupcima nudimo mogućnost jednostavnog i besplatnog punjenja električnih automobila električnom energijom tijekom kupnje. Tri uobičajena tipa konektora (tip 2 / AC 43 kilovata; CCS / DC 50 kilovata i CHAdeMO / DC 50 kilovata) dostupni su na našim brzim stanicama za punjenje. S kapacitetom punjenja od 50 kilovata, električno vozilo može se napuniti do 80 posto u roku od 45 minuta.

S našom ponudom e-punionica pioniri smo u maloprodajnoj industriji. 

Aktivno se zalažemo za infrastrukturu punjenja zasnovanu na potrebama i prilagođenu korisniku. Cilj nam je značajno doprinijeti širokoj dostupnosti ove moderne i ekološki prihvatljive tehnologije.

Iskorištenost volumena kamiona

Prilikom komisioniranja naših proizvoda vodimo računa da se kombiniraju robne grupe kako bi se povećao volumen paleta. Proces zasnovan na sustavu nadzire dopuštenu težinu tereta, zapremninu i iskorištenje težine.


Izgradnja i opremanje 

Uspješno upravljanje energijom

Svojim upravljanjem energijom težimo cilju promicanja energetski osviještenog ponašanja zaposlenika, povećanja energetske učinkovitosti nekretnina i što održivijeg upravljanja nekretninama. Uz pomoć softverskog sustava upravljanja na višoj razini neprestano provjeravamo sve poslovnice, logistički centar i upravnu zgradu. Osim toga, možemo prepoznati potencijalne uštede i kontinuirano dokumentirati mjere štednje koje su uspješno provedene.

Certifikacija prema ISO 50001

Neprestano radimo na poboljšanju svoje energetske učinkovitosti. U tu je svrhu upravljanje energijom na lokacijama trgovina, logističkim centrima i upravnim zgradama u svim našim nacionalnim tvrtkama certificirano u skladu s međunarodnom normom ISO 50001.

Kako bismo identificirali potencijal smanjenja, prikupljamo, nadgledamo i pregledavamo podatke o potrošnji naših lokacija i na toj osnovi postavljamo sebi ciljeve smanjenja za sljedeće godine. Nadalje, pomoću upravljanja energijom otkriva se nepotrebna potrošnja energije i izbjegava u budućnosti.

poslovnica-logo

Smanjenje energije putem LED rasvjete

Oslanjamo se na inovativan koncept LED rasvjete u našim poslovnicama, kao i u logističko-distribucijskim centrima i upravnim zgradama: trenutno je preko 25 poslovnica u Hrvatskoj već opremljeno LED rasvjetom - i trend raste! Također postupno mijenjamo osvjetljenje na našim parkiralištima. Na taj način godišnje štedimo oko 90 000 kilovat sati električne energije po poslovnici.

Photovoltaik-Anlage

Fotonaponska energija

U Hrvatskoj imamo fotonaponske sustave u dvije poslovnice koji se prostiru na više od 3000 četvornih metara.

zelena energija

Zelena energija

Od početka poslovne godine 2022. električnu energiju dobivamo kompletno3 iz obnovljivih izvora. Prelazak na zelenu energiju3 100 % i povećanje vlastite proizvodnje struje dio su klimatske strategije Grupacije Schwarz.Ugljični otisak

Stalno smanjenje emisija CO₂

Mjerama spomenutim na ovoj stranici nastavljamo s naporima smanjenja stakleničkih plinova uzrokovanih našim poslovnim aktivnostima. U godišnjem izvještaju o emisiji ugljika od 2015. godine dokumentiramo postupno smanjenje emisija CO₂  i objavljujemo svoj napredak.

Detaljnije informacije možete pronaći u našim izvještajima o emisiji ugljika za 2017. i 2018./2019.


Djela, ne riječi

Moglo bi Vas također zanimati

Biološka Raznoli-
kost
Schmetterlinge auf Blumenwiese

Stanje naše prekrasne prirodne baštine je u opasnosti. Veličanstvene, šarene cvjetne livade, divlje pčele i orangutani prijete nestankom. Pokazujemo vam što činimo kako bismo spriječili umiranje životinjskih i biljnih vrsta.

Lanac
opskrbe
Frau erntet Kaffee

Napredujemo u uspostavljanju ambicioznih standarda u cijelom opskrbnom lancu proizvoda vlastite marke. Činimo svoje lance vrijednosti što transparentnijima.

Smanjenje
Plastike
Plastikmüll

Potrošnju plastike želimo smanjiti za najmanje 20 posto u svim zemljama u kojima smo zastupljeni do 2025. godine. Planiramo i daljnje mjere kojima ćemo objaviti rat plastici.