Naše aktivnosti za zaštitu klime

Mi ne govorimo samo o zaštiti klime, nego dajemo relevantan doprinos konkretnim mjerama u svim područjima naše organizacije. Naše se aktivnosti kreću od upotrebe energetski učinkovite tehnologije i ekološki osviještenog planiranja novih zgrada do klimatski prihvatljivih logističkih procesa i izbjegavanja otpada.

Klimatski ciljevi

Zajedno protiv klimatskih promjena

Kocka sa znamenkama okreće se s 2 na 1,5, pored nje kocka s °C

Klimatske promjene stavljaju pred naše društvo velike izazove te je nužno djelovati na svim društvenim razinama. Kao dio Grupacije Schwarz posljedice klimatskih promjena želimo držati što nižim, a emisije stakleničkih plinova želimo dugoročno smanjivati. Kako bismo to postigli slijedimo tri osnovna načela:

  1. Izbjegavamo - gdje god je moguće - nastajanje emisija stakleničkih plinova.
  2. Smanjujemo emisije stakleničkih plinova koje ne možemo izbjeći.
  3. Kompenziramo na osnovi internacionalno priznatih standarda emisije stakleničkih plinova koje sami prouzročimo (Scope 1 & 2), a koje ne možemo ni izbjeći ni smanjiti.  

Znanstveno utemeljeni ciljevi kao temelj klimatskih ciljeva

Grupacija Schwarz je u kolovozu 2020. u ime svih dijelova grupacije službeno pristupila inicijativi „Ciljevi temeljeni na znanosti“ (Science Based Targets – SBTi). Nakon izrade kompletne klimatske bilance i analize CO2 otiska, postavljeni su ciljevi zaštite klime prema SBTi metodologiji. Spomenuti su ciljevi potkrijepljeni mjerama za smanjenje, izbjegavanje ili kompenzaciju emisija CO2 u tvrtki i lancu opskrbe.

Klimatski ciljevi Grupacije Schwarz

Kao poduzeće želimo dati mjerljiv doprinos postizanju cilja definiranog u sklopu Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama kojim se želi ograničiti globalno zagrijavanje znatno ispod 2°C. Definirani klimatski ciljevi Grupacije Schwarz potvrđeni su i službeno odobreni od strane inicijative Science Based Targets Initiative (SBTi). Kao dio Grupacije Schwarz i u okviru korporativne klimatske strategije Science Based Targets (SBT), postavili smo si usklađene klimatske ciljeve koji doprinose klimatskim ciljevima Grupacije Schwarz. Također želimo postati klimatski neutralna* tvrtka najkasnije do 2025. godine.

Smanjenje emisija koje sami prouzročimo (Scope 1+2)

1. cilj

Između 2019. i 2030. godine smanjit ćemo emisije koje sami prouzročimo (Scope 1 + 2) za više od 80%.

  • Kako bismo to postigli Kaufland Hrvatska k.d. je već prešao na zelenu električnu energiju, a od 2021. koristimo isključivo električnu energiju iz obnovljivih izvora.
  • Osim toga, postat ćemo klimatski neutralna* tvrtka najkasnije do 2025. tako što ćemo preostale emisije stakleničkih plinova koje sami prouzročimo (Scope 1+2) nadoknaditi kompenzacijskim projektima. Kaufland radi s iskusnim partnerima na kompenziranju stakleničkih plinova koje sami prouzročimo. Kompenzacijski projekti biraju se prema visokim zahtjevima kvalitete kao što je norma Gold Standard. Kaufland Hrvatska k.d. tako kompenzira emisije koje sam prouzroči i čini svoje poslovanje klimatski neutralnim*. Istodobno i dalje radimo na izbjegavanju naših emisija CO2 gdje god je to moguće odnosno na smanjenju emisija CO2 koje nije moguće izbjeći.

2. cilj

Kako bismo smanjili emisije koje nastaju prije ulaska robe u naše skladište i nakon izlaska robe iz naših trgovina (Scope 3), obvezujemo dobavljače koji su odgovorni za 80% emisija stakleničkih plinova vezanih uz proizvode da do 2026. godine i sami definiraju svoje klimatske ciljeve prema znanstvenoj metodi SBTi. Pritom podržavamo i pratimo naše poslovne partnere. Osim toga, Kaufland se obvezao da će do 2030. godine smanjiti svoje apsolutne Scope 3-emisije u kontekstu korištenja prodanih goriva za 27,5 posto u odnosu na 2019. godinu. 


Čuvajmo posidoniju, pluća Jadrana!

cuvajmo-posidoniju

Morska cvjetnica Posidonia oceanica, nama u Hrvatskoj bolje poznata kao morska trava, endem je Sredozemnog mora i strogo zaštićena vrsta. Podmorske livade ove cvjetnice imaju više vrlo važnih ekoloških funkcija poput velike moći apsorpcije ugljikovog dioksida.

No, ugrožene su brojnim ljudskim štetnim djelovanjima poput povlačenja ribarskih mreža po morskom dnu, betoniranja morskih obala te slobodnog sidrenja. Čak i najmanje sidro može nepovratno uništiti livade ove morske cvjetnice.

Kako bismo doprinijeli smanjenju negativnog utjecaja sidrenja na livade posidonije, u suradnji s Javnom ustanovom Nacionalni park Kornati postavili smo deset ekološki prihvatljivih bova za sidrenje! Taj je sidreni sustav postavljen u lipnju 2022. godine između otočića Ravni i Kameni Žakan s ciljem sprječavanja divljeg sidrenja, to jest ugrožavanja livade posidonije koja se nalazi na morskom dnu unutar ovog zaštićenog područja.

Sidreni sustav, odnosno bove za sidrenje, nisu postavljene uobičajenim načinom – vezanjem na betonske blokove, već metodom bušenja stjenovitog dna i postavljenjem tzv. sidra koje ostaje ukopano u bušotini bez značajnijeg oštećenja morskog dna.

Više informacija o projektu i samom Nacionalnom parku Kornati te brojnim drugim aktivnostima koje Javna ustanova provodi možete pronaći i na sljedećoj poveznici: https://np-kornati.hr/.

Ovaj projekt samo je jedna od aktivnosti kojom Kaufland doprinosi smanjenju emisija ugljikovog dioksida.

Protect Neptune grass, the lungs of the Adriatic!

cuvajmo-posidoniju

The seagrass Posidonia oceanica is endemic to the Mediterranean Sea and strictly protected. Underwater meadows of this seagrass have many important environmental functions, such as their massive ability to absorb carbon dioxide.

However, they are currently at risk of being damaged by human activities such as bottom trawling, pouring concrete on sea shores and anchor damage. Even the smallest anchor can cause irreversible damage to these seagrass meadows.

In order to help reduce the negative impact of anchoring on Neptune grass meadows, we have partnered with the Public Institution Kornati National Park and set up ten environmentally friendly mooring buoys! The mooring system was put into place in June 2022 between the islets of Ravni Žakan and Kameni Žakan with the aim of preventing unauthorised anchoring that harms the Neptune grass meadows on the seabed of this protected area.

The mooring system consisting of buoys does not follow a traditional set-up where the buoys are tied to concrete blocks, but by drilling into the rocky seabed and placing a so-called anchor, which remains buried without significant damage to the seabed.

You can find more information on the project, the Kornati National Park and the many other activities of the Public Institution by clicking on the following link: https://np-kornati.hr/.

This project is only one of the many activities Kaufland is implementing to reduce carbon dioxide emissions.


Klimatski neutralan* asortiman

Doprinesi zaštiti klime svojom kupnjom

Svatko može učiniti nešto da zaštiti našu klimu. Odgovornom potrošnjom već sada dajemo pozitivan doprinos zaštiti klime. Kako biste svoje potrošačko ponašanje na jednostavan način učinili svjesnijim u pogledu zaštite klime, nudimo vam širok asortiman proizvoda u našim trgovinama. 

Lokalni i sezonski proizvodi

Najodrživiji proizvodi su oni koji uopće ne proizvode nepotrebne emisije CO2.

To su primjerice regionalni proizvodi. Budući da takve proizvode nije potrebno prevoziti dugim, složenim i dalekim rutama, stvaraju znatno manje stakleničkih plinova. S druge strane, sezonski proizvodi uzgajaju se u Hrvatskoj umjesto da se uvoze i skaldište uz puno truda. Na taj način također smanjujemo potrošnju energije. Uz održivi uzgoj, grijanje i opskrbu vodom, salatu kristal, na primjer, nudimo u većini godine izravno iz Hrvatske.

Bio-proizvodi

Još jedna bitna komponenta naše strategije održivosti su proizvodi iz organskog uzgoja.

 

Takvi proizvodi posebno doprinose zaštiti klime jer se u njihovoj proizvodnji ne koriste umjetna pomagala. Proizvode se bez mineralnih gnojiva i pesticida koji uzrokuju veliku potrošnju energije i emisije dušikovog oksida koji je štetan za klimu. Osim toga, organski obrađena tla obično pohranjuju više ugljika. To znači da organska poljoprivreda proizvodi do 50 posto manje emisija CO2 od konvencionalne poljoprivrede.

S našim organskim proizvodima dajemo vam još jednu priliku za kupnju uz naglasak na klimatsku osviještenost: u svakoj grupi proizvoda možete pronaći barem jedan alternativni organski proizvod. Kupcima nudimo ukupno preko 290 organskih proizvoda, bilo da se radi o našoj vlastitoj robnoj marki K-Bio ili pak brendiranim proizvodima.

Veganski proizvodi

Vegetarijanska ili veganska prehrana daje važan doprinos zaštiti klime.

Izbjegavanje hrane životinjskog podrijetla, poput govedine, sira i maslaca, također znači izostanak složenih procesa proizvodnje i velikih emisija CO2 – posebno u usporedbi s voćem i povrćem. Uzgoj goveda i upotreba soje kao stočne hrane u proizvodnji mesa doprinose visokoj potrošnji resursa i uništavanju ekosustava, što opet uzrokuje stakleničke plinove.

Kako biste lakše prešli na prehranu bez mesa ili na prehranu koja podrazumijeva veći udio bezmesnih obroka, u Kauflandu ćete pronaći velik izbor veganskih i vegetarijanskih proizvoda. Saznajte više o tome zašto su veganski i vegetarijanski proizvodi neizostavan dio Kauflandovog asortimana. 

Proizvodi s održivom ambalažom

Način proizvodnje, podrijetlo proizvoda i put do trgovine igraju presudnu ulogu u kontekstu ekološkog otiska proizvoda. No, važnu ulogu ima i njihova ambalaža.

Činimo sve kako bismo zatvorili kružni proces recikliranja. Na taj način ne dolazi do gubitka vrijednih sirovina, već se one koriste uvijek iznova. Tako se smanjuju emisije CO2 u proizvodnji ambalaže do 50 posto1.

U potpunosti iskorištavamo spomenuti potencijal u kontekstu vlastitih robnih marki: za svaku ambalažu provjerava se maksimalna mogućnost recikliranja i označena je logotipom "savjesno pakirano". Tako odmah na prvi pogled možete vidjeti može li se ambalaža reciklirati, je li izrađena od recikliranog ili alternativnog materijala odnosno je li smanjena upotreba nepotrebnog materijala.


Logistika i mobilnost

Zelena infrastruktura i procesi

Učinkovito korištenje resursa, smanjenje ekološkog otiska i unaprjeđenje zaštite okoliša - i u logistici je to već godinama naš cilj.

E-punionica

E-punionica u Kauflandu

Na sve većem broju Kauflandovih lokacija našim kupcima nudimo mogućnost jednostavnog i besplatnog punjenja električnih automobila električnom energijom tijekom kupnje. Tri uobičajena tipa konektora (tip 2 / AC 43 kilovata; CCS / DC 50 kilovata i CHAdeMO / DC 50 kilovata) dostupni su na našim brzim stanicama za punjenje. S kapacitetom punjenja od 50 kilovata, električno vozilo može se napuniti do 80 posto u roku od 45 minuta.

S našom ponudom e-punionica pioniri smo u maloprodajnoj industriji. 

Aktivno se zalažemo za infrastrukturu punjenja zasnovanu na potrebama i prilagođenu korisniku. Cilj nam je značajno doprinijeti širokoj dostupnosti ove moderne i ekološki prihvatljive tehnologije.

Iskorištenost volumena kamiona

Prilikom komisioniranja naših proizvoda vodimo računa da se kombiniraju robne grupe kako bi se povećao volumen paleta. Proces zasnovan na sustavu nadzire dopuštenu težinu tereta, zapremninu i iskorištenje težine.


Izgradnja i opremanje 

Uspješno upravljanje energijom

Svojim upravljanjem energijom težimo cilju promicanja energetski osviještenog ponašanja zaposlenika, povećanja energetske učinkovitosti nekretnina i što održivijeg upravljanja nekretninama. Uz pomoć softverskog sustava upravljanja na višoj razini neprestano provjeravamo sve poslovnice, logistički centar i upravnu zgradu. Osim toga, možemo prepoznati potencijalne uštede i kontinuirano dokumentirati mjere štednje koje su uspješno provedene.

Eine Person liest mit einem Stift ein Diagramm ab

Certifikacija prema ISO 50001

Neprestano radimo na poboljšanju svoje energetske učinkovitosti. U tu je svrhu upravljanje energijom na lokacijama trgovina, logističkim centrima i upravnim zgradama u svim našim nacionalnim tvrtkama certificirano u skladu s međunarodnom normom ISO 50001.

Kako bismo identificirali potencijal smanjenja, prikupljamo, nadgledamo i pregledavamo podatke o potrošnji naših lokacija i na toj osnovi postavljamo sebi ciljeve smanjenja za sljedeće godine. Nadalje, pomoću upravljanja energijom otkriva se nepotrebna potrošnja energije i izbjegava u budućnosti.

Beleuchtetes Kaufland-Schild auf dem Kundenparkplatz

Smanjenje energije putem LED rasvjete

Oslanjamo se na inovativan koncept LED rasvjete u našim poslovnicama, kao i u logističko-distribucijskim centrima i upravnim zgradama: trenutno je preko 25 poslovnica u Hrvatskoj već opremljeno LED rasvjetom - i trend raste! Također postupno mijenjamo osvjetljenje na našim parkiralištima. Na taj način godišnje štedimo oko 90 000 kilovat sati električne energije po poslovnici.

Photovoltaik-Anlage

Fotonaponska energija

U Hrvatskoj imamo fotonaponske sustave u dvije poslovnice koji se prostiru na više od 3000 četvornih metara.Ugljični otisak

Stalno smanjenje emisija CO₂

Mjerama spomenutim na ovoj stranici nastavljamo s naporima smanjenja stakleničkih plinova uzrokovanih našim poslovnim aktivnostima. U godišnjem izvještaju o emisiji ugljika od 2015. godine dokumentiramo postupno smanjenje emisija CO₂  i objavljujemo svoj napredak.

Detaljnije informacije možete pronaći u našim izvještajima o emisiji ugljika za 2017. i 2018./2019.

Izvještaj o emisiji ugljika za 2017. godinu

Izvještaj o emisiji ugljika_2017. (2.1 MB)

Izvještaj o emisiji ugljika za 2019./2020. godinu

Izvještaj o emisiji ugljika_2019._2020.pdf (1.5 MB)

Izvještaj o emisiji ugljika za 2018./2019. godinu

Übersetzung 3405 (0.4 MB)

Djela, ne riječi

Moglo bi Vas također zanimati

Biološka Raznoli-
kost
Schmetterlinge auf Blumenwiese

Stanje naše prekrasne prirodne baštine je u opasnosti. Veličanstvene, šarene cvjetne livade, divlje pčele i orangutani prijete nestankom. Pokazujemo vam što činimo kako bismo spriječili umiranje životinjskih i biljnih vrsta.

Lanac
opskrbe
Frau erntet Kaffee

Napredujemo u uspostavljanju ambicioznih standarda u cijelom opskrbnom lancu proizvoda vlastite marke. Činimo svoje lance vrijednosti što transparentnijima.

Smanjenje
Plastike
Plastikmüll

Potrošnju plastike želimo smanjiti za najmanje 20 posto u svim zemljama u kojima smo zastupljeni do 2025. godine. Planiramo i daljnje mjere kojima ćemo objaviti rat plastici.