Za svijet s manje plastike

Zaštita našeg planeta vrlo nam je važna. Stoga je jedan od naših najvažnijih zadataka da učinimo nešto u vezi s ogromnim zagađenjem našeg okoliša i oceana plastičnim otpadom. Budući da su uzroci stvaranja plastičnog otpada različiti, slijedimo brojne aktivnosti i ciljeve kojima možemo korak po korak spriječiti nepotreban plastični otpad. Temelj za to je strategija REset Plastic koju je razvila Schwarz grupa. Neumorno radimo na inovativnim rješenjima - za održiviju, ekološki osviještenu budućnost.


30.07.2022., Vukovar - Ciscenje korita rijeke Dunav kod Vukovara.

Zajedno za čišće rijeke: Kaufland i Lidl donirali 50.000 kuna za Dunav

Grupacija Schwarz koja je s maloprodajnim lancima Kauflandom i Lidlom jedan od najvećih međunarodnih trgovaca, svjesna je svoje odgovornosti prema okolišu. Zato je razvijena globalna strategija REset Plastic unutar koje se kontinuirano provode projekti koji za cilj imaju čišći okoliš s naglaskom na reduciranje plastike.

Unutar te strategije ove je godine pokrenut i projekt „River Cleanup Collective @Dunav – Zajedno za čišće rijeke” u sklopu kojeg će se u 15 država u kojima djeluje Grupacija Schwarz, a kroz koje protječe Dunav, održati akcije čišćenja te rijeke i pritoka. Naime, svake godine oko 1.000 tona plastike preko Dunava završi u moru, a ovaj projekt pokazuje da se djelovanjem na lokalnoj razini može preuzeti globalna odgovornost.

U Hrvatskoj smo u suradnji s Lidlom odlučili podržati tu veliku akciju uključivanjem u rad Kluba podvodnih aktivnosti Vukovar koji je čistio otpad s korita rijeke Dunav. Taj smo hvalevrijedan pothvat podržali s 50.000 kuna koje su ronioci iskoristili za organizaciju akcije čišćenja te potrebnu opremu.

Naši ciljevi

Ovdje možete saznati više o tome kako smanjujemo plastiku: