Proširite svoje poslovanje

Kao jedan od većih maloprodajnih lanaca s mrežom poslovnica u više od 30 gradova diljem Republike Hrvatske, Kaufland Hrvatska k.d. traži poslovne partnere. Pogledajte aktualne natječaje i pošaljite nam svoje pismo namjere ako ste zainteresirani za suradnju.

Relokacijske usluge

Kaufland Hrvatska k.d. traži poslovne partnere.  Pozivamo zainteresirane dobavljače da dostave pismo namjere za poslovnu suradnju za relokacijske usluge.  Potrebna specifikacija  i uvjeti potrebni  za izradu ponude se dobavljaču  dostavljaju po prihvaćanju Kaufandovih uvjeta pristupa natječaju.

Molimo da nam dostavite Vaše pismo namjere najkasnije do 27.11.2019. na e-mail adresu:  tehnickanabava@kaufland.hr.  

Usluga pražnjenja i čišćenja separatora masti i ulja

Kauland planira provesti natječaj za uslugu pražnjenja i čišćenja separatora masti i ulja u Kauflandovim poslovnicama. Pozivamo zainteresirane dobavljače na dostavu pisma namjere. Potrebnu specifikaciju usluge  za izradu ponude dobavljaču se dostavlja po prihvaćanju Kaufandovih uvjeta pristupa natječaju.

Molimo da nam dostavite Vaše pismo namjere najkasnije do 9.12.2019. na e-mail adresu:  tehnickanabava@kaufland.hr.  

Čišćenje parkirališta

Kauland planira provesti natječaj za čišćenje parkirališta.Pozivamo zainteresirane dobavljače na dostavu pisma namjere. Potrebnu specifikaciju usluge  za izradu ponude dobavljaču se dostavlja po prihvaćanju Kaufandovih uvjeta pristupa natječaju.

Molimo da nam dostavite Vaše pismo namjere najkasnije do 29.11.2019. na e-mail adresu:  tehnickanabava@kaufland.hr.

Usluge fizičke i tehničke zaštite

Pozivamo zainteresirane tvrtke da dostave pisma namjere za poslovnu suradnju za usluge fizičke i tehničke zaštite. Potrebna specifikacija i uvjeti potrebni  za izradu ponude dobavljaču se dostavlja po prihvaćanju Kaufand-ovih uvjeta pristupa natječaju.

Molimo da nam dostavite Vaše pismo namjere najkasnije do 11.12.2019. na e-mail adresu:  tehnickanabava@kaufland.hr.

Održavanje sustava hlađenja/grijanja

U svakodnevnom radu Kauflanda potrebna je usluga održavanja sustava hlađenja/grijanja. Pozivamo zainteresirane dobavljače da dostave pisma namjere za poslovnu suradnju za održavanje navedenog sustava. Potrebna specifikacija i uvjeti potrebni  za izradu ponude dobavljaču se dostavlja po prihvaćanju Kaufand-ovih uvjeta pristupa natječaju.

Molimo da nam dostavite Vaše pismo namjere najkasnije do 22.11.2019. na e-mail adresu:  tehnickanabava@kaufland.hr.

Održavanje strojarskih sustava

U svakodnevnom radu Kauflanda potrebna je usluga održavanja strojarskih sustava. Pozivamo zainteresirane dobavljače da dostave pisma namjere za poslovnu suradnju za održavanje navedenog sustava. Potrebna specifikacija i uvjeti potrebni  za izradu ponude dobavljaču se dostavlja po prihvaćanju Kaufand-ovih uvjeta pristupa natječaju.

Molimo da nam dostavite Vaše pismo namjere najkasnije do 22.11.2019. na e-mail adresu:  tehnickanabava@kaufland.hr.

Usluga čišćenja ureda u Kaufland centrali

Kauland planira provesti natječaj za uslugu čišćenja ureda u Kaufland centrali na adresi Donje Svetice 14, Zagreb. Pozivamo zainteresirane dobavljače na dostavu pisma namjere. Potrebnu specifikaciju usluge  za izradu ponude dobavljaču se dostavlja po prihvaćanju Kaufandovih uvjeta pristupa natječaju.

Molimo da nam dostavite Vaše pismo namjere najkasnije do 12.12.2019. na e-mail adresu:  tehnickanabava@kaufland.hr.

Termo role (za blagajnu)

U svakodnevnom radu Kaufland poslovnica potrebno je osigurati termo role. Pozivamo zainteresirane dobavljače da dostave pisma namjere za poslovnu suradnju za nabavu navedenog proizvoda. Potrebna specifikacija  i uvjeti potrebni  za izradu ponude dobavljaču se dostavlja po prihvaćanju Kaufand-ovih uvjeta pristupa natječaju.

Molimo da nam dostavite Vaše pismo namjere najkasnije do 30.11.2019. na e-mail adresu:  tehnickanabava@kaufland.hr.

PET posude

U svakodnevnom radu Kaufland poslovnica potrebno je osigurati PET posude. Pozivamo zainteresirane dobavljače da dostave pisma namjere za poslovnu suradnju za nabavu navedenog proizvoda. Potrebna specifikacija  i uvjeti potrebni  za izradu ponude dobavljaču se dostavlja po prihvaćanju Kaufand-ovih uvjeta pristupa natječaju.

Molimo da nam dostavite Vaše pismo namjere najkasnije do 30.11.2019. na e-mail adresu:  tehnickanabava@kaufland.hr.

HDP vrećice

U svakodnevnom radu Kaufland poslovnica potrebno je osigurati HDP vrećice. Pozivamo zainteresirane dobavljače da dostave pisma namjere za poslovnu suradnju za nabavu navedenog proizvoda. Potrebna specifikacija  i uvjeti potrebni  za izradu ponude dobavljaču se dostavlja po prihvaćanju Kaufand-ovih uvjeta pristupa natječaju.

Molimo da nam dostavite Vaše pismo namjere najkasnije do 30.11.2019. na e-mail adresu:  tehnickanabava@kaufland.hr.