Impressum

Redakcija:

Kaufland Hrvatska k.d.
Donje Svetice 14
10000 Zagreb
Telefon: 01 / 2353 555
Fax: 01 / 2353 455
E-mail: service@kaufland.hr

Upisano u sudski registar – Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080347739, OIB: 47432874968

Transakcijski račun otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb,
IBAN: HR2224840081100185496

Transakcijski račun otvoren kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb,
IBAN: HR3023600001102021874

Transakcijski račun otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.,
IBAN: HR0624020061100637774

Transakcijski račun otvoren kod Privredna banka Zagreb d.d.,
IBAN: HR8123400091110702994

Član društva koji osobno odgovara za obveze trgovačkog društva Kaufland Hrvatska k.d. je trgovačko društvo Kaufland Management d.o.o.

Dojave o kršenju propisa

Ako želite poslati dojavu o compliance prekršaju ili imate bilo kakvih pitanja u vezi teme compliance u Kauflandu, slobodno se obratite našem compliance menadžeru ili našem odvjetniku od povjerenja. Osim toga, imate mogućnost koristiti naš online sustav dojave.