Compliance: uspjeh kroz integritet

Sastanak - Kaufland
© Kzenon – Fotolia.com #52121121

Našu korporativnu kulturu karakterizira jasna odgovornost i povjerenje. Zakonito ponašanje i fer natjecanje sastavni je dio našeg poslovanja te važan preduvjet za održivu zaštitu našeg poduzetničkog uspjeha.

Compliance menadžment sustav

Naš primarni cilj je spriječiti rizike koji mogu ugroziti povjerenje kupaca i poslovnih partnera. U tu svrhu smo uspostavili compliance menadžment sustav. Njegovi instrumenti i mjere razjašnjavaju našim zaposlenicima pravne rizike te im pružaju podršku u svakodnevnom suočavanju s njima.

Naš kodeks ponašanja

Naš primarni cilj je spriječiti rizike koji mogu ugroziti povjerenje kupaca i poslovnih partnera. U tu svrhu smo uspostavili compliance menadžment sustav. Njegovi instrumenti i mjere razjašnjavaju našim zaposlenicima pravne rizike te im pružaju podršku u svakodnevnom suočavanju s njima.


Dojave o kršenju propisa

Kako bi se izbjegli rizici, važno je identificirati potencijalno nepropisno postupanje u ranoj fazi. To postižemo, između ostaloga, tako da nam se šalju dojave o mogućim kršenjima propisa, kao npr. podmićivanju. Za dojave o compliance prekršajima na raspolaganju vam stoje naš odvjetnik od povjerenja, naš interni compliance menadžer ili naš online sustav dojava. Jamčimo da se svaka dojava tretira strogo povjerljivo. Vaši osobni podaci prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. Pritom vrijede naša načela zaštite osobnih podataka.

Provjeravamo sve dojave o compliance prekršajima temeljito i povjerljivo. Dokazano nepropisno postupanje kažnjava se dosljedno i primjereno. Imajte na umu da odvjetnik od povjerenja, interni compliance menadžer i naš online sustav dojava nisu mjesto za općenite kritike, izražavanje nezadovoljstva i slične pritužbe. Za općenita pitanja, zahtjeve, prijedloge i pritužbe molimo kontaktirajte Službu za potrošače.

Compliance menadžer

Vaša kontakt-osoba

Ako želite poslati dojavu o compliance prekršaju ili imate bilo kakvih pitanja u vezi teme compliance u Kauflandu, slobodno se obratite našem compliance menadžeru Hrvoju Buliću putem pošte ili e-maila:

Hrvoje Bulić
Pravni poslovi & usklađenje
Kaufland Hrvatska k.d.
Donje Svetice 14
10 000 Zagreb

E-mail: compliance@kaufland.hr

Online sustav dojave

Komunikacijska platforma

Uz naš online sustav dojave BKMS® osiguravamo dostupnost komunikacijske platforme, koja vam omogućuje slanje dojava o compliance prekršajima s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme. Sve dojave pristigle ovim putem obrađuje naš compliance menadžer. Pritom vjerujemo da će dojavljivači koristiti online sustav dojave odgovorno. Ne smije se zloupotrebljavati kako bi se napakostilo drugome. Prema tome, molimo vas da nam šaljete samo informacije koje su po vašem najboljem znanju i uvjerenju točne.

Pristup online sustavu dojave

Što znači BKMS®?

Što je compliance prekršaj?

O compliance prekršaju se radi kada naš zaposlenik u izvršavanju svojih radnih zadataka u zemlji ili inozemstvu krši propise ili interna pravila, kao i kada se propisi i interna pravila krše u postupanju prema našem zaposleniku. Primjeri takvih prekršaja su:

  • korupcija
  • zaštita tržišnog natjecanja i kartelni prekršaji
  • zaštita osobnih podataka
  • prekršaji u području računovodstva, financija i poreza

Što se krije iza BKMS®?

BKMS® sustav društva Business Keeper AG je komunikacijska aplikacija za dojavu compliance prekršaja korištenjem terminala povezanog internetom. Dojavljivač se vodi kroz strukturirani postupak dojave putem selekcije raspoloživih polja i korištenjem polja za unos teksta.

Koje prednosti nudi BKMS®?

Anonimnost

Kao dojavljivač sami možete odlučiti želite li ostati anonimni ili dojavu poslati s imenom i prezimenom. Možete postaviti poštanski sandučić koji omogućuje dijalog i odgovor na dodatna pitanja. Na taj način je omogućena razmjena informacija s našim compliance odjelom unatoč očuvanju anonimnosti.

Zaštita osobnih podataka

Kako bi zaštitili Vaše osobne podatke poštivanje europskih i nacionalnih propisa o zaštiti osobnih podataka glavni je prioritet. S obzirom na osiguranu anonimnost, odluka o vrsti i količini informacija koje ćete otkriti je isključivo Vaša.

Sigurnost podataka

Samo ovlašteni primatelj dojava može pristupiti pristiglim dojavama.

  • Server kojeg koristi Business Keeper AG nalazi se u prostoru visoke razine sigurnosti u skladu s europskim pravilima o zaštiti osobnih podataka.
  • Korišteni sigurnosni modul certificiran je od strane službeno imenovanog i akreditiranog stručnjaka.
  • BKMS® sustav redovito se izlaže ispitivanju probijanja zaštite.
  • Certificirani postupak šifriranja štiti pohranjene podatke od pristupa neovlaštenih trećih osoba.

Internacionalnost

Online sustav dojave dostupan je u svim zemljama i na svim jezicima u kojima poslujemo. To smanjuje mogućnost nesporazuma zbog jezične barijere.

Gdje mogu naći BKMS®?

Našem online sustavu dojave pristupite putem poveznice www.bkms-system.net/kaufland

Odvjetnik od povjerenja

Povjerljivost je zajamčena

Na raspolaganju vam stoji i naš eksterni odvjetnik od povjerenja. Možete mu se u bilo kojem trenutku obratiti s informacijama o (eventualnom) compliance prekršaju. Odvjetnik od povjerenja temeljito će provjeriti vašu dojavu. Ako se pojave konkretne indicije o compliance prekršaju, odvjetnik će izravno i povjerljivo stupiti u kontakt s compliance menadžerom oko daljnjeg postupanja. Odvjetnici od povjerenja obvezuju se na zaštitu povjerljivosti. Vaše osobne podatke mogu nam priopćiti samo uz vašu izričitu suglasnost.

Odvjetnica Maša - Kaufland


Odvjetnica Maša Gluhinić
Bednjanska 8/I
HR-10000 Zagreb

Teleefon: +385 1 4855 318
Fax: +385 1 4855 554

E-mail: ured@odvj-gm.hr