Naša kultura

Poslodavac - kultura

Započnite karijeru u međunarodnom trgovačkom poduzeću koje se usredotočuje na učinkovitost, dinamičnost i pravednost. To su vrijednosti koje nas usmjeravaju i motiviraju i na kojima su utemeljena i naša načela rukovođenja. Na taj način pokrećemo promjene i ostvarujemo ciljeve. Saznajte više i otkrijte što nas motivira.

Naše organizacijske vrijednosti

Naše organizacijske vrijednosti kao temelj

Organizacijske vrijednosti su temeljna načela koja određuju naše ponašanje. One usmjeravaju naša opažanja, naše odluke i naše djelovanje - svaki dan. Upućuju na ono što nam je važno i što nas motivira.

Učinkovitost

Učinak je odlučujući temelj našeg uspjeha. Pretpostavke visokog radnog učinka su rad, usmjerenost na rezultate, hrabrost i strast. To vrijedi za pojedince ali i za cijeli tim.

Dinamičnost

Dinamičnost je snaga kojom unapređujemo dobre prakse i stvaramo nove vrijednosti. Dinamičnost podrazumijeva spremnost i sposobnost za promjenu te odlučno preuzimanje odgovornosti. Na taj način ostvarujemo sve što naumimo.

Pravednost

Pravednost počiva na poštovanju i uvažavanju. Uz povjerenje, pravednost je temelj na kojem gradimo međusobnu suradnju. Ona nam pomaže da dosljedno ostvarujemo ciljeve.


Naša načela rukovođenja

Naša načela rukovođenja kao obvezujuće obećanje našim zaposlenicima

Naša načela rukovođenja objedinjena pod motom "Daj pet" temelje se na našim organizacijskim vrijednostima.

Živjeti naša načela rukovođenja zadatak je svih rukovoditelja, a ujedno je i obvezujuće obećanje koje dajemo našim zaposlenicima.

Jasno komuniciramo & usmjeravamo

Komunikacija u Kauflandu ista je kao i naš način poslovanja – jasna i izravna. Koristimo razumljive riječi, otvoreno i pravovremeno se suočavamo s konfliktima i konstruktivno ih rješavamo. Komuniciramo ravnopravno.

Kao rukovoditelji prenosimo jasno strukturirane informacije i sadržaje te na taj način osiguravamo učinkovitost u njihovoj primjeni. Našim suradnicima pravovremeno stavljamo na raspolaganje sve informacije važne za izvršavanje zadataka.

Odluke donosimo dosljedno i argumentirano. Kada je potrebno, objašnjavamo razloge za donošenje određenih odluka i na taj način osiguravamo jasnoću.

Poštujemo suradnike koji su dovoljno hrabri postaviti pitanja, čak i ako su pritom kritični. Rado odvajamo vrijeme za odgovore i na njihova pitanja, usmjeravajući ih pritom u daljnjem radu.

Razvijamo suradnike & prepoznajemo potencijale

Sposobnost naših zaposlenika za postizanje visokog radnog učinka odlučujući je čimbenik uspjeha naše tvrtke.  Stoga je temeljna zadaća svakog rukovoditelja na najbolji mogući način razvijati  potencijale svojih suradnika. Snaga naših zaposlenika i njihov razvoj u tvrtki mjerilo su prema kojem se želimo mjeriti.

Naše zaposlenike educiramo i potičemo te im omogućujemo da rastu zajedno sa svojim zadacima. Zauzvrat dosljedno tražimo od svakog zaposlenika da se maksimalno angažira pri izvršavanju svojih radnih zadataka.

Znamo koliko je našim suradnicima važno da se prepoznaju njihova postignuća. Stoga stvaramo radnu okolinu u kojoj se prepoznaju učinak i angažman i koja zaposlenika motivira da za Kaufland da ono najbolje od sebe.

Naši zaposlenici imaju pravo znati koliko su rukovoditelji zadovoljni njihovim učinkom. Stoga im dajemo pravovremenu, konstruktivnu i uvažavajuću povratnu informaciju.

I ne samo to. Od naših suradnika redovito tražimo povratnu informaciju o našoj međusobnoj suradnji. Jer znamo da kvalitetno rukovođenje zahtijeva stalno promišljanje vlastitog ponašanja.

Učinkoviti smo & potičemo dinamičnost

Ne prestajemo postajati boljima. Stalno propitujemo postojeće načine poslovanja i provodimo neophodne promjene. Stvaramo dinamičnost kojom ciljano unapređujemo dobre prakse. Zadržavamo već postojeća rješenja za koja znamo da su najbolja.

Naš model poslovanja zahtijeva jednostavna i učinkovita rješenja. Kao rukovoditelji vodimo računa o tome da svi procesi i dogovori u svakodnevnom poslovanju prate ta načela.

Pridržavamo se definiranih procesa, jer samo na taj način možemo u svim zemljama jamčiti jednako visok standard, ali se istovremeno fleksibilno prilagoditi specifičnostima pojedine zemlje.

Odgovorni smo za svoje timove i doživljavamo se kao dio tima. Osim toga, odgovorni smo i za suradnju među timovima. U svemu što radimo u fokusu nam je zajednički uspjeh cijele tvrtke.

Pravedni smo & gradimo povjerenje

Kao rukovoditelji u Kauflandu svakome prilazimo s uvažavanjem i bez predrasuda. Poštujemo osobnost naših suradnika i njihove sposobnosti. Jednako tako očekujemo i od naših suradnika da se s istim uvažavanjem odnose prema drugima.

Imamo povjerenja u naše suradnike da će se uspješno nositi s odgovornosti koju smo im prenijeli. Kontrolu shvaćamo kao podršku, a ne kao izraz nepovjerenja. Kontrola osigurava da se naš model poslovanja dosljedno primjenjuje i pri tome nam pomaže da postanemo još bolji. Zalažemo se za takvu organizacijsku kulturu u kojoj su zaposlenici dovoljno odvažni da iskušaju neke nove putove. Pogreške doživljavamo kao priliku za učenje i rast.

Kao rukovoditelji stalno razvijamo partnerski odnos s našim suradnicima. U svakoj situaciji ostajemo racionalni i pouzdani. Dosljedno provodimo ono što tvrdimo. Dosljedno se držimo postignutih dogovora.

Pravednim postupanjem gradimo povjerenje. Na taj način postižemo da svaki član tima za Kaufland daje ono najbolje od sebe.

Odgovorni smo & dajemo primjer

Kao rukovoditelji ponašamo se poduzetnički: razmišljamo i djelujemo odgovorno te donosimo odluke kao da se radi o našem vlastitom poduzeću. Savjesno koristimo resurse.

Naš odnos prema poduzeću, radnim zadacima i našem timu odlikuje strast. Odgovornost spuštamo na odgovarajuće razine. Na taj način omogućujemo našim suradnicima veću slobodu u radu, istovremeno postavljajući jasne granice za samostalno donošenje odluka.

Kao rukovoditelji imamo velik utjecaj na tvrtku i njezino poslovanje. Stoga se u svemu što radimo ponašamo kao uzor. U prvi plan uvijek stavljamo timski učinak. Djelujemo odlučno, ali se istovremeno ne namećemo. Mi smo primjer.


Naša osnovna načela poslovanja

Osnovna načela u našem svakodnevnom radu

Temelj za naš svakodnevni rad i suradnju su naša osnovna načela poslovanja:

 • Zadovoljstvo kupaca određuje naše poslovanje.
 • Povoljan odnos cijena i usluga određuje našu tržišnu poziciju.
 • Rastemo kroz ekspanziju i neprestano poboljšanje u našim poslovnicama.
 • Kao jedno od poduzeća unutar grupe radimo sustavno.
 • Brze i učinkovite odluke te jednostavni radni procesi osiguravaju naš uspjeh.
 • Pridržavamo se postojećih zakona i internih smjernica.
 • U našem svakodnevnom poslovanju preuzimamo gospodarsku, društvenu i ekološku odgovornost.
 • Pravedan odnos prema svakome u poduzeću je zajamčen.
 • Međusobno se poštujemo i potičemo.
 • Pridržavamo se dogovora u atmosferi međusobnog povjerenja.
 • Pohvala, priznanje i konstruktivna kritika termini su koji u svakodnevnom radu određuju našu radnu klimu.
 • Okružujemo se jakim zaposlenicima, a zamjena je osigurana u svakoj organizacijskoj jedinici.