Zaštita okoliša i klime

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/hrv/38/39/Asset_1613839.jpg

Samo govoriti o ekološkim mjerama za nas nije dovoljno – mi djelujemo! U svim područjima tvrtke dosljedno provodimo mjere vezane uz zaštitu okoliša i klime. Naše brojne aktivnosti sežu od primjene energetski učinkovite tehnike i ekološki osviještenog projektiranja novih građevina preko logističkih procesa koji nisu štetni za klimu do izbjegavanja otpada.

Rashladni sustav industrijskog hlađenja

Energetski učinkovita tehnika

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/hrv/38/37/Asset_1613837.jpg

Kod nas hladnoća zagrijava

Primarni ekološki cilj za naše poslovnice je smanjenje potrošnje energije i emisije CO². Zbog toga u svojim poslovnicama koristimo energetski učinkovitu tehniku. Konkretno, svoje poslovnice grijemo preko tzv. rashladnih sustava industrijskog hlađenja. Ta tehnologija omogućuje nam očuvanje prirodnih resursa: umjesto goriva kao što su nafta, plin ili drva, poslovnice se gotovo u cijelosti zagrijavaju otpadnom toplinom rashladnih vitrina.

Inovativne tehnologije u praksi

Već nekoliko godina istražujemo različite aspekte uštede energije pri izgradnji te smo pronašli brojne potencijale za uštedu energije koje možemo koristiti s obzirom na rashladni sustav industrijskog hlađenja. Prije nego što se određena tehnologija implementira u veći broj poslovnica, mora se pokazati učinkovitom u praksi. Tijekom testnog razdoblja, tehnologija rashladnog sustava i i interakcija pojedinih komponenti se dalje optimira. Poboljšana tehnologija primjenjuje se i u prizemnim i u višekatnim objektima.

Rashladni sustav industrijskog hlađenja tijekom zime

Zahvaljujući rashladnom sustavu industrijskog hlađenja, do sada neiskorištena otpadna energija tijekom zime postaje korisna i može pokriti više od 80 posto potrebne količine topline. Otpadna toplina doprema se u industrijsko podno grijanje postavljeno ispod cijele prodajne površine. Tlo i podne ploče služe kao spremnici i mogu optimalno iskoristiti niske temperature predzagrijavanja od 38 do 40 ºC.

Korištenje pohranjene topline

Daljnji potrošači pohranjene energije su sustav ventilacije, zračna zavjesa na ulazima te grijalice u uredskim i društvenim prostorijama. U uredskim i društvenim prostorijama postoji i dodatno podno grijanje, usporedivo s klasičnim podnim grijanjem koje se postavlja prilikom gradnje stanova. Preostala potrebna toplina dobiva se zračno-vodenim crpkama intergriranim u rashladni sustav industrijskog grijanja.

Rashladni sustav industrijskog hlađenja tijekom ljeta

U ljetnom pogonu dodatno instalirani kompresori generiraju dovoljno hladnoće za opskrbu ventilacijskog sustava i industrijskog podnog grijanja te za značajno poboljšanje temperature prostorija. Unatoč tome, otpadna toplina i dalje se koristi - primjerice za industrijsko podno grijanje odjela sa svježim proizvodima. Ti se odjeli griju tijekom cijele godine jer bi u suprotnom rashladne vitrine upravo ljeti to područje do te mjere ohladile da ne bi bilo ugodno boraviti u njemu.

Klima monitor

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/hrv/96/94/Asset_2099694.jpg

Izračun troškova rashladnog sustava industrijskog hlađenja na više je načina dobitan: uz pomoć ovog sustava ne smanjujemo samo energetske troškove nego istovremeno smanjujemo i emisiju CO2. To pak predstavlja važan element za poboljšanje našeg ekološkog otiska.

Klima-monitor (stanje 28.2.2018.) daje vam aktualan pregled koristi od naših mjera zaštite okoliša i klime. U 192 poslovnice u sedam zemalja implementiran je rashladni klima-sustav. Cjelokupan uspjeh predočili smo i grafikom.

 

1) Emisijski faktor plina: 0,2016 kg CO2/kWh

2) Izračun u EFH: 5,2 t/a. Osnova: parcela obiteljske kuće veličine 130 m2 (BJ 2003) s potrošnjom plina od cca. 15 000 kWh/a. Potrošnja struje za četiri člana kućanstva prema BDEW od cca. 4430 kWh/a.


Fer radna odjeća

Održiva radna odjeća za sve djelatnike u trgovinama Kauflanda

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/hrv/92/47/Asset_1819247.jpg

Od listopada 2017. Kaufland će oko 130 000 zaposlenika u svojim trgovinama postupno opremiti novom radnom odjećom. Posebnost pri tome je što se dio kolekcije sastoji od organskog pamuka s certifikatom Fairtrade. U prvom koraku Kaufland će podijeliti 2,4 milijuna održivih komada odjeće, što predstavlja četvrtinu godišnje prodaje certificiranog pamuka u Njemačkoj.

Sve polo-majice te ženske i muške košulje iz nove kolekcije imaju vodeće svjetske certifikate za pamuk: Global Organic Textile Standard (GOTS) i Fairtrade. To znači da se u proizvodnji odjeće obrađuje isključivo organski pamuk, koji ne sadrži štetne tvari te koji se dokazano proizvodi u kontroliranim i poštenim uvjetima rada. Ovim ulaganjem u radnu odjeću naših zaposlenika svjesno postavljamo signal za budućnost – fer i održivo.

Odgovornost i pri oporabi stare odjeće

Uz podršku tvrtke za zbrinjavanje otpada GreenCycle, razvili smo koncept koji će omogućiti ponovnu preradu dijela stare kolekcije radne odjeće. Ta će se odjeća reciklirati i preraditi u tople pokrivače, koji će se zatim donirati humanitarnim organizacijama. Tako i na kraju „životnog ciklusa“ pojedinog proizvoda preuzimamo odgovornost za okoliš te time dajemo podršku projektima važnim za ljude kojima je pomoć potrebna.Izgradnja i opremanje

Moderno i energetski učinkovito

Tehnologija građenja koja čuva klimu

U svojim poslovnicama i logističkim centrima oslanjamo se na modernu, energetski učinkovitu tehnologiju. Primjerice, standardno koristimo ventilacijska postrojenja s mogućnošću korištenja otpadne energije. Postrojenjima je, osim toga, moguće primjereno upravljati preko senzora kvalitete zraka.

Također, korištenjem rashladnih sredstava koja ne uništavaju ozon nastojimo smanjiti emisije stakleničkih plinova. U području Logistike u rashladnim skladištima i halama za svježe proizvode koristimo prirodno rashladno sredstvo - amonijak (NH3), dok se u novim poslovnicama za rashladna područja koristi isključivo rashladno sredstvo koje nema utjecaja na klimu.

Energetski menadžment

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/hrv/32/83/Asset_1983283.jpg

Naš energetski menadžment za cilj ima poticanje energetski osviještenog djelovanja zaposlenika, povećanje energetske učinkovitosti nekretnina i održivo upravljanje poslovnicama u najvećoj mogućoj mjeri. Pomoću softverskog menadžment-sustava možemo pratiti energetske tokove svih poslovnica, logističkih centara i zgrada Uprave. Osim toga možemo identificirati potencijale za uštedu te uspješno uvedene mjere za uštedu energije kontinuirano pratiti. Načelno pri nabavljanju svoje tehnologije obraćamo pozornost na energetsku učinkovitost i održivost. To konzekventno provodimo i kada je riječ o nekretninama.

Certifikacija ISO 50001
Za svoj energetski menadžment u poslovnicama, logistici i upravnim zgradama u Njemačkoj, Češkoj, Rumunjskoj i Hrvatskoj imamo certifikat ISO 50001 prema internacionalnoj normi. Do kraja 2018. u svim ćemo zemljama u kojima postoji Kaufland certificirati energetski menadžment.

Prepoznati potencijale i smanjiti troškove

Kako bismo identificirali potencijale uštede, skupljamo, nadgledamo i provjeravamo podatke o potrošnji na svim našim lokacijama i postavljamo ciljeve za uštede za sljedeće godine na osnovi tih podataka. Zahvaljujući energetskom menadžmentu, pronalazimo nepotrebnu potrošnju energije kako bismo je u budućnosti izbjegli. Preko brojila se prati potrošnja električne energije u svim trgovinama, što uključuje ukupnu potrošnju te potrošnju rashladnog sustava, rasvjete, grijanja i ventilacije. Sukcesivno koristimo informacije iz upravljanja zgradama i daljnje izvore podataka kako bismo pojednostavili analizu. Ako u nekoj trgovini vrijednosti npr. na rasvjeti odskaču od prosječne potrošnje, energetski menadžer dobiva upozorenje i mora provesti odgovarajuće mjere.

LED rasvjeta

U poslovnicama imamo inovativan koncept rasvjete. Svaka nova poslovnica, kao i svaka preuređena poslovnica Kauflanda, u prodajnom prostoru ima isključivo LED rasvjetu. Rasvjetu na parkiralištima i u sporednim prostorijama također sukcesivno mijenjamo.

Poklopci na rashladnom namještaju

Kako bi se izbjegao gubitak hladnoće, rashladni namještaj s vratima i kliznim staklenim poklopcima dio je standardne opreme pri otvaranju novih te pri modernizaciji postojećih poslovnica Kauflanda.


Obnovljive sirovine i recikliranje

Odgovornost za vašu kupnju

Reciklirani papir za novine za kupce i ostalo

Naše novine za kupce danas se prije svega tiskaju na recikliranom papiru. U uredima također mislimo na okoliš i koristimo pretežno reciklirani papir za ispis te kopiranje dokumenata, kao i za ispis službenih dopisa i slično.

U zgradi Uprave i u poslovnicama koristimo isključivo ekološki prihvatljiv uredski materijal, a nakon korištenja ga adekvatno zbrinjavamo.

 

Otpatci od prehrambenih proizvoda

Aktivno radimo na sprječavanju bacanja prehrambenih namirnica. Još i prije narudžbe provjerava se koju količinu pojedinog proizvoda poslovnice trebaju. Naime, naš je cilj ispunjavanje vaših potreba s obzirom na kvalitetu i svježinu te količinu.


Tekstil

Ekološki standardi za proizvode od tekstila i cipele

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/hrv/38/36/Asset_1613836.jpg

Kaufland je svjestan svoje odgovornosti prema čovjeku i prirodi te se zbog toga zalaže za kvalitetu i sigurnost prilikom proizvodnje odjeće, tekstila za dom i cipela. Svjesno podržavamo ciljeve Detox kampanje koju provodi neovisna globalna organizacija Greenpeace.

Detox commitment

Naš je cilj do 2020. godine u proizvodnji odjeće, tekstila za dom i cipela vlastite marke i iz vlastitog uvoza u potpunosti izbaciti kemikalije štetne za okoliš. Kauflandovi standardi kvalitete za odjeću, tekstil za dom i cipele prilagođavaju se u skladu s time. Na temelju tih zahtjeva školujemo svoje djelatnike poslovnog područja Nabava, kao i dobavljače. Zajedno s dobavljačima na taj način želimo smanjiti zagađenje voda na dobrobit čovjeka i prirode. 

Kako bi se taj cilj postigao, Kaufland se priključio Greenpeaceovoj Detox kampanji. Detox commitment sadržava postignute sporazume između Greenpeacea i Kauflanda te dokumentira njihovu provedbu.  

Pročitajte Kauflandov Detox commitment (na engleskom jeziku):

Ostale informacije o Greenpeaceovoj Detox kampanji možete pročitati ovdje:

www.greenpeace.org/croatia/hr

Detox izvješće

U našem Detox izvješću za 2016. godinu prikazano je u kojim područjima djelujemo, kako mislimo ostvariti ciljeve na koje smo se obvezali te koji smo napredak postigli već u prvoj godini provedbe.

DETOX-Report 2016 (pdf)

Detox commitment, između ostaloga, uključuje zabranu upotrebe perfluoriranih kemikalija (PFC), alkilfenola i njihovih etoksilata (AP/APEO) u proizvodnji odjeće i obuće naših dobavljača. U dvije studije, rađene na temelju ispitivanja vode i rezultata detox-audita, prikazano je na koji se način PFC i AP/APEO mogu zamijeniti u proizvodnom procesu.

Substituting PFC (pdf)

Substituting AP/APEO (pdf)