Zaštita okoliša i klime

Zaštita okoliša i klime

Samo govoriti o ekološkim mjerama za nas nije dovoljno – mi djelujemo! U svim područjima tvrtke dosljedno provodimo mjere vezane uz zaštitu okoliša i klime. Naše brojne aktivnosti sežu od primjene energetski učinkovite tehnike i ekološki osviještenog projektiranja novih građevina preko logističkih procesa koji nisu štetni za klimu do izbjegavanja otpada.

Rashladni sustav industrijskog hlađenja

Energetski učinkovita tehnika

Rashladni sustav industrijskog hlađenja

Kod nas hladnoća zagrijava

Primarni ekološki cilj za naše poslovnice je smanjenje potrošnje energije i emisije CO². Zbog toga u svojim poslovnicama koristimo energetski učinkovitu tehniku. Konkretno, svoje poslovnice grijemo preko tzv. rashladnih sustava industrijskog hlađenja. Ta tehnologija omogućuje nam očuvanje prirodnih resursa: umjesto goriva kao što su nafta, plin ili drva, poslovnice se gotovo u cijelosti zagrijavaju otpadnom toplinom rashladnih vitrina.

Inovativne tehnologije u praksi

Već nekoliko godina istražujemo različite aspekte uštede energije pri izgradnji te smo pronašli brojne potencijale za uštedu energije koje možemo koristiti s obzirom na rashladni sustav industrijskog hlađenja. Prije nego što se određena tehnologija implementira u veći broj poslovnica, mora se pokazati učinkovitom u praksi. Tijekom testnog razdoblja, tehnologija rashladnog sustava i i interakcija pojedinih komponenti se dalje optimira. Poboljšana tehnologija primjenjuje se i u prizemnim i u višekatnim objektima.

Rashladni sustav industrijskog hlađenja tijekom zime

Zahvaljujući rashladnom sustavu industrijskog hlađenja, do sada neiskorištena otpadna energija tijekom zime postaje korisna i može pokriti više od 80 posto potrebne količine topline. Otpadna toplina doprema se u industrijsko podno grijanje postavljeno ispod cijele prodajne površine. Tlo i podne ploče služe kao spremnici i mogu optimalno iskoristiti niske temperature predzagrijavanja od 38 do 40 ºC.

Korištenje pohranjene topline

Daljnji potrošači pohranjene energije su sustav ventilacije, zračna zavjesa na ulazima te grijalice u uredskim i društvenim prostorijama. U uredskim i društvenim prostorijama postoji i dodatno podno grijanje, usporedivo s klasičnim podnim grijanjem koje se postavlja prilikom gradnje stanova. Preostala potrebna toplina dobiva se zračno-vodenim crpkama intergriranim u rashladni sustav industrijskog grijanja.

Rashladni sustav industrijskog hlađenja tijekom ljeta

U ljetnom pogonu dodatno instalirani kompresori generiraju dovoljno hladnoće za opskrbu ventilacijskog sustava i industrijskog podnog grijanja te za značajno poboljšanje temperature prostorija. Unatoč tome, otpadna toplina i dalje se koristi - primjerice za industrijsko podno grijanje odjela sa svježim proizvodima. Ti se odjeli griju tijekom cijele godine jer bi u suprotnom rashladne vitrine upravo ljeti to područje do te mjere ohladile da ne bi bilo ugodno boraviti u njemu.

Klima monitor

Klima monitor

Izračun troškova rashladnog sustava industrijskog hlađenja na više je načina dobitan: uz pomoć ovog sustava ne smanjujemo samo energetske troškove nego istovremeno smanjujemo i emisiju CO2. To pak predstavlja važan element za poboljšanje našeg ekološkog otiska.

Klima-monitor (stanje 28.2.2018.) daje vam aktualan pregled koristi od naših mjera zaštite okoliša i klime. U 192 poslovnice u sedam zemalja implementiran je rashladni klima-sustav. Cjelokupan uspjeh predočili smo i grafikom.

 

1) Emisijski faktor plina: 0,2016 kg CO2/kWh

2) Izračun u EFH: 5,2 t/a. Osnova: parcela obiteljske kuće veličine 130 m2 (BJ 2003) s potrošnjom plina od cca. 15 000 kWh/a. Potrošnja struje za četiri člana kućanstva prema BDEW od cca. 4430 kWh/a.


Fer radna odjeća

Održiva radna odjeća za sve djelatnike u trgovinama Kauflanda

Održiva radna odjeća

Od listopada 2017. Kaufland će oko 130 000 zaposlenika u svojim trgovinama postupno opremiti novom radnom odjećom. Posebnost pri tome je što se dio kolekcije sastoji od organskog pamuka s certifikatom Fairtrade. U prvom koraku Kaufland će podijeliti 2,4 milijuna održivih komada odjeće, što predstavlja četvrtinu godišnje prodaje certificiranog pamuka u Njemačkoj.

Sve polo-majice te ženske i muške košulje iz nove kolekcije imaju vodeće svjetske certifikate za pamuk: Global Organic Textile Standard (GOTS) i Fairtrade. To znači da se u proizvodnji odjeće obrađuje isključivo organski pamuk, koji ne sadrži štetne tvari te koji se dokazano proizvodi u kontroliranim i poštenim uvjetima rada. Ovim ulaganjem u radnu odjeću naših zaposlenika svjesno postavljamo signal za budućnost – fer i održivo.

Odgovornost i pri oporabi stare odjeće

Uz podršku tvrtke za zbrinjavanje otpada GreenCycle, razvili smo koncept koji će omogućiti ponovnu preradu dijela stare kolekcije radne odjeće. Ta će se odjeća reciklirati i preraditi u tople pokrivače, koji će se zatim donirati humanitarnim organizacijama. Tako i na kraju „životnog ciklusa“ pojedinog proizvoda preuzimamo odgovornost za okoliš te time dajemo podršku projektima važnim za ljude kojima je pomoć potrebna.Izgradnja i opremanje

Moderno i energetski učinkovito

Tehnologija građenja koja čuva klimu

U svojim poslovnicama i logističkim centrima oslanjamo se na modernu, energetski učinkovitu tehnologiju. Primjerice, standardno koristimo ventilacijska postrojenja s mogućnošću korištenja otpadne energije. Postrojenjima je, osim toga, moguće primjereno upravljati preko senzora kvalitete zraka.

Također, korištenjem rashladnih sredstava koja ne uništavaju ozon nastojimo smanjiti emisije stakleničkih plinova. U području Logistike u rashladnim skladištima i halama za svježe proizvode koristimo prirodno rashladno sredstvo - amonijak (NH3), dok se u novim poslovnicama za rashladna područja koristi isključivo rashladno sredstvo koje nema utjecaja na klimu.

Energetski menadžment

Energetski menadžment

Naš energetski menadžment za cilj ima poticanje energetski osviještenog djelovanja zaposlenika, povećanje energetske učinkovitosti nekretnina i održivo upravljanje poslovnicama u najvećoj mogućoj mjeri. Pomoću softverskog menadžment-sustava možemo pratiti energetske tokove svih poslovnica, logističkih centara i zgrada Uprave. Osim toga možemo identificirati potencijale za uštedu te uspješno uvedene mjere za uštedu energije kontinuirano pratiti. Načelno pri nabavljanju svoje tehnologije obraćamo pozornost na energetsku učinkovitost i održivost. To konzekventno provodimo i kada je riječ o nekretninama.

Certifikacija ISO 50001
Za svoj energetski menadžment u poslovnicama, logistici i upravnim zgradama u Njemačkoj, Češkoj, Rumunjskoj i Hrvatskoj imamo certifikat ISO 50001 prema internacionalnoj normi. Do kraja 2018. u svim ćemo zemljama u kojima postoji Kaufland certificirati energetski menadžment.

Prepoznati potencijale i smanjiti troškove

Kako bismo identificirali potencijale uštede, skupljamo, nadgledamo i provjeravamo podatke o potrošnji na svim našim lokacijama i postavljamo ciljeve za uštede za sljedeće godine na osnovi tih podataka. Zahvaljujući energetskom menadžmentu, pronalazimo nepotrebnu potrošnju energije kako bismo je u budućnosti izbjegli. Preko brojila se prati potrošnja električne energije u svim trgovinama, što uključuje ukupnu potrošnju te potrošnju rashladnog sustava, rasvjete, grijanja i ventilacije. Sukcesivno koristimo informacije iz upravljanja zgradama i daljnje izvore podataka kako bismo pojednostavili analizu. Ako u nekoj trgovini vrijednosti npr. na rasvjeti odskaču od prosječne potrošnje, energetski menadžer dobiva upozorenje i mora provesti odgovarajuće mjere.

LED rasvjeta

U poslovnicama imamo inovativan koncept rasvjete. Svaka nova poslovnica, kao i svaka preuređena poslovnica Kauflanda, u prodajnom prostoru ima isključivo LED rasvjetu. Rasvjetu na parkiralištima i u sporednim prostorijama također sukcesivno mijenjamo.

Poklopci na rashladnom namještaju

Kako bi se izbjegao gubitak hladnoće, rashladni namještaj s vratima i kliznim staklenim poklopcima dio je standardne opreme pri otvaranju novih te pri modernizaciji postojećih poslovnica Kauflanda.


Obnovljive sirovine i recikliranje

Odgovornost za vašu kupnju

Reciklirani papir za novine za kupce i ostalo

Naše novine za kupce danas se prije svega tiskaju na recikliranom papiru. U uredima također mislimo na okoliš i koristimo pretežno reciklirani papir za ispis te kopiranje dokumenata, kao i za ispis službenih dopisa i slično.

U zgradi Uprave i u poslovnicama koristimo isključivo ekološki prihvatljiv uredski materijal, a nakon korištenja ga adekvatno zbrinjavamo.

 

Otpatci od prehrambenih proizvoda

Aktivno radimo na sprječavanju bacanja prehrambenih namirnica. Još i prije narudžbe provjerava se koju količinu pojedinog proizvoda poslovnice trebaju. Naime, naš je cilj ispunjavanje vaših potreba s obzirom na kvalitetu i svježinu te količinu.


Tekstil

Ekološki standardi za proizvode od tekstila i cipele

Ekološki standardi za proizvode od tekstila

Kaufland je svjestan svoje odgovornosti prema čovjeku i prirodi te se zbog toga zalaže za kvalitetu i sigurnost prilikom proizvodnje odjeće, tekstila za dom i cipela. Svjesno podržavamo ciljeve Detox kampanje koju provodi neovisna globalna organizacija Greenpeace.

Detox commitment

Naš je cilj do 2020. godine u proizvodnji odjeće, tekstila za dom i cipela vlastite marke i iz vlastitog uvoza u potpunosti izbaciti kemikalije štetne za okoliš. Kauflandovi standardi kvalitete za odjeću, tekstil za dom i cipele prilagođavaju se u skladu s time. Na temelju tih zahtjeva školujemo svoje djelatnike poslovnog područja Nabava, kao i dobavljače. Zajedno s dobavljačima na taj način želimo smanjiti zagađenje voda na dobrobit čovjeka i prirode. 

Kako bi se taj cilj postigao, Kaufland se priključio Greenpeaceovoj Detox kampanji. Detox commitment sadržava postignute sporazume između Greenpeacea i Kauflanda te dokumentira njihovu provedbu.  

Pročitajte Kauflandov Detox commitment (na engleskom jeziku):

Ostale informacije o Greenpeaceovoj Detox kampanji možete pročitati ovdje:

www.greenpeace.org/croatia/hr

Detox izvješće

U našem Detox izvješću prikazano je u kojim područjima djelujemo, kako mislimo ostvariti ciljeve na koje smo se obvezali te koji smo napredak postigli već u prvoj godini provedbe.

DETOX-Report 2016 (pdf)
DETOX-Report 2017 (pdf)
DETOX-Report 2018 (pdf)

Detox commitment, između ostaloga, uključuje zabranu upotrebe perfluoriranih kemikalija (PFC), alkilfenola i njihovih etoksilata (AP/APEO) u proizvodnji odjeće i obuće naših dobavljača. U dvije studije, rađene na temelju ispitivanja vode i rezultata detox-audita, prikazano je na koji se način PFC i AP/APEO mogu zamijeniti u proizvodnom procesu.

Substituting PFC (pdf)

Substituting AP/APEO (pdf)