Odgovornost u našem lancu opskrbe

Kao maloprodajno poduzeće odgovorni smo za svoje proizvode - posebno s obzirom na njihove sirovine i podrijetlo. Zato detaljnije proučavamo sirovine iz drugih zemalja i zalažemo se za odgovorne i ekološki prihvatljive uvjete proizvodnje. Kako to radimo? Pročitajte u nastavku.

Naše mjere

Kauflandov lanac opskrbe 

Zalažemo se za poštenu poslovnu praksu, transparentnost, dobre radne i životne uvjete, ljudska prava i ekološko ponašanje u našem lancu stvaranja dodane vrijednosti. Time potičemo uspostavu ambicioznih standarda u lancu opskrbe.

Zbog raznolikosti našeg asortimana surađujemo s mnogim dobavljačima širom svijeta. Trgovina Kauflanda u Hrvatskoj ovisno o veličini može imati 12 000 do 24 000 proizvoda, u ponudi imamo sve od igle do lokomotive. Ta nas činjenica, međutim, stavlja pred izazov složenog i globalnog opskrbnog lanca.  Zato nastojimo dugoročno raditi sa strateškim partnerima i zajedno promovirati održivost.

Naša načela poslovanja

Bananenbauer bei der Ernte

UN Global Compact

Održivost je naše korporativno načelo. Pritom slijedimo i deset načela UN Global Compacta, najveće i najvažnije svjetske inicijative za odgovorno korporativno upravljanje.

Podržavamo načela Ujedinjenih naroda. Zajedno s tisućama poduzeća i organizacija iz preko 160 zemalja zalažemo se za bolji svijet, posebno za ljude u našim globalnim lancima opskrbe, za naše zaposlenike, za zaštitu okoliša i prirodnih resursa. Kaufland Hrvatska kao potpisnik UN Global Compacta i dio grupacije Schwarz poštuje deset načela ove najvažnije svjetske inicijative za održivost u područjima ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije. Različite aktivnosti za održivu poslovnu praksu pokazuju kako ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost za ljude i okoliš.

Saznaj više na: unglobalcompact.org

 

Kauflandov kodeks ponašanja 

Od 2011. godine naše poslovne partnere obvezujemo da poštuju Kauflandov kodeks ponašanja.

Kao međunarodno trgovačko poduzeće fokusiramo se ne samo na pravedne radne uvjete i poštivanje socijalnih standarda unutar Kauflanda, već i u cijelom lancu opskrbe. To znači da ne dozvoljavamo nijednom našem dobavljaču da sudjeluje u prisilnom radu, dječjem radu ili bilo kojem drugom obliku izrabljivanja. Svaki od naših poslovnih partnera obvezan je poštivati ​​„Kauflandov kodeks ponašanja za poslovne partnere“.

Kodeks ponašanja temelji se na međunarodnim standardima i smjernicama poput načela Međunarodne organizacije rada (ILO), Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, Konvencije UN-a o pravima djeteta, načela UN Global Compacta i Smjernica OECD-a za multinacionalna poduzeća.

 

Izjava o načelima 

Zajedno s našim zaposlenicima, kupcima, poslovnim partnerima i dionicima svakodnevno radimo na promicanju ljudskih prava – pritom se posebno zalažemo za poštene poslovne prakse i dobre radne i životne uvjete.

Na temelju toga sastavili smo Izjavu o načelima za sva poduzeća grupacije Schwarz. Ona nadopunjuje postojeća korporativna načela i smjernice i odnosi se na učinke naših aktivnosti na svim lokacijama i svim poslovnim područjima širom svijeta.

Analiza rizika globalnih lanaca opskrbe

Kaufland kontinuirano procjenjuje potencijalni i stvarni rizik kršenja ljudskih prava u lancima opskrbe. Na temelju međunarodno priznatih studija, indeksa i kretanja - uključujući i  Transparency InternationalFailed State Index, korupciju, dječji rad - procjenjujemo u kojim su zemljama proizvodnje najvjerojatnija kršenja ljudskih prava.

Pomoću ove analize došli smo do zaključka da su zemlje jugoistočne Azije, Afrike i Latinske Amerike posebno rizične i da su kršenja ljudskih prava tamo najčešća.

Što učiniti ako dođe do kršenja radnih ili ljudskih prava u lancu opskrbe?

Kauflandov sustav pritužbi:

Od naših poslovnih partnera pa sve do krojačica u Bangladešu - svi imaju priliku prijaviti nam svoju pritužbu putem našeg ONLINE sustava pritužbi BKMS. Na taj se način pritužba može prijaviti izravno Kauflandu. Kaufland se obvezao detaljno ispitati svaku prijavu i istražiti pritužbu te poduzeti odgovarajuće mjere. S vlastitim Kauflandovim uredima u jugoistočnoj Aziji blizu smo tvornicama dobavljača i možemo poduzeti mjere na licu mjesta.

S našim lokalnim partnerima, poput Center for Childs Rights and Corporate Social Responsibility (Centar za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje), aktivno se zalažemo za prevenciju dječjeg rada.

 

Mehanizam pritužbi 

Kauflandov lanac opskrbe 

Online sustav prijavljivanja kršenja ljudskih prava.

Kauflandov mehanizam za pritužbe primjenjuje se za brzo prepoznavanje i suzbijanje kršenja ljudskih prava. Mehanizam omogućava žrtvama ili promatračima da povjerljivo prijave potencijalna kršenja ljudskih prava. Online sustav dostupan je na više od 25 jezika i stoga je dostupan i razumljiv svima koji su potencijalno pogođeni. Prijave se primaju e-poštom, telefonom ili putem web stranice. Podrazumijeva se da se pritužbe tretiraju na povjerljiv način, a zajamčena je i poštena procedura za rješavanje žalbi.

U svrhu promicanja učinkovitosti sustava prijavljivanja u cjelini i u svim industrijama, uključeni smo u različite Multi-Stakeholder-formate. Kauflandov sustav pritužbi kontinuirano se razvija i poboljšava. U 2020. godini planirano je školovanje za zaposlenike i poslovne partnere Kauflanda, kao i za radnike u proizvodnim zemljama.


Naša pozicija

Održivi lanci opskrbe: Poštivanje ljudskih prava i zaštita prirode naša je odgovornost 

Handlungsfelder einer nachhaltigen Lieferkette

Nacionalnim akcijskim planom za ljudska prava (NAP), njemačka je vlada pokazala kako se smjernice Ujedinjenih naroda za gospodarstvo i ljudska prava mogu smisleno provoditi. Cilj je s jedne strane poboljšati situaciju vezanu uz zaštitu ljudskih prava u cijelom lancu opskrbe u Njemačkoj i širom svijeta, a s druge strane kompanijama u lancu vrijednosti osigurati pravnu sigurnost i poštene konkurentske uvjete. Grupacija Schwarz to podržava i trenutno provodi propise Nacionalnog akcijskog plana u cijeloj grupaciji.

Sljedeća područja djelovanja važna su za održivi lanac opskrbe: 

  • Konkurentski uvjeti moraju biti pravedni u čitavom europskom i međunarodnom kontekstu. Stoga su potrebni propisi i standardi koji su međunarodno obvezujući.
  • Obvezujući propisi moraju se primjenjivati ​​jednako u svim lancima vrijednosti. Procesi vezani uz provođenje dubinske analize (due diligence) moraju, primjerice, biti jednako praktični za lanac opskrbe kavom kao i za lanac opskrbe tekstilom.
  • Granice dubinske analize bi trebale uvijek odražavati stvarni ekonomski utjecaj i mogućnost pravnog djelovanja neke tvrtke u cijelom lancu opskrbe i vrijednosti. 
  • Svaka karika u lancu vrijednosti mora ispunjavati svoje odgovornosti i poštivati ​​ljudska prava. Kršenje propisa ne smije proći bez posljedica jer nijedna tvrtka ne smije ostvarivati profit na štetu ljudi.
  • Trebamo rješenja koja omogućuju da ljudi u zemljama iz kojih potječe roba žive dostojanstveno i u netaknutoj sredini.

Dobrovoljno obvezivanje na poštene prihode i plaće

Mnogi ljudi u zemljama u razvoju još uvijek ne dobivaju odgovarajuću naknadu odnosno plaću za svoj rad. Plaća koja omogućuje dostojanstven život je neto plaća koju zaposlenik zarađuje radom u humanim radnim uvjetima i koja je dostatna za osiguranje adekvatnog životnog standarda za sve članove obitelji i pokrivanje neočekivanih troškova. "Dostojanstvena plaća" se pritom odnosi na ugovornog zaposlenika u nekoj tvornici ili na plantaži, dok se „dostojanstveni prihodi“ odnose na samostalne male poljoprivrednike ili male poduzetnike.

Želimo doprinijeti osiguranju dostojanstvenog životnog standarda za poljoprivrednike i radničke obitelji u globalnim lancima opskrbe. Budući da se to neće dogoditi samo od sebe, postigli smo dogovor s drugim maloprodajnim tvrtkama i njemačkom vladom o jedinstvenom cilju.

Naš kodeks ponašanja

Naš primarni cilj je spriječiti rizike koji mogu ugroziti povjerenje kupaca i poslovnih partnera. U tu svrhu smo uspostavili compliance menadžment sustav. Njegovi instrumenti i mjere razjašnjavaju našim zaposlenicima pravne rizike te im pružaju podršku u svakodnevnom suočavanju s njima.


Programi revizije

Kauflandov program društvene revizije „Social Audit Programm"

Potpisivanjem Kodeksa ponašanja (Code of Conduct), svi se naši dobavljači obvezuju da će pošteno postupati sa svojim zaposlenicima: poštuju se nacionalni zakoni, regulirano je radno vrijeme, uručuju se ugovori o radu, zajamčena je zaštita na radu i zaštita zdravlja, a pazi se i na zaštitu okoliša. Kodeks ponašanja također predstavlja slobodu udruživanja, pravo na kolektivne pregovore te suzbijanje diskriminacije, prisilnog rada, dječjeg rada i korupcije.

Kako se provjerava poštivanje smjernica? 

Zwei Mitarbeiter prüfen die Standards

Kako bismo mogli jamčiti i održavati spomenute standarde, Kauflandovi vlastiti ili pak vanjski revizori provode redovite provjere i kontrole. Pritom radimo procjenu za sve dobavljače s obzirom na njihov potencijal rizika, na primjer ako je zemlja klasificirana kao rizična zemlja ili ako je gospodarska grana klasificirana kao rizična.

Redovito se provode najavljene i nenajavljene društvene revizije (Social Audit). Pritom se radi procjena proizvođača.

Ako se prilikom takvih provjera utvrde određene nepravilnosti, zajedno s dobavljačima poduzimamo mjere poboljšanja i pratimo njihovu provedbu. Kroz ove sveobuhvatne kontrole preuzimamo društvenu odgovornost i na taj način izravno doprinosimo poboljšanju radnih uvjeta.

 

Partnerstva između više aktera 

Kompleksne društvene, ekološke i ekonomske izazove našeg vremena ne možemo samostalno savladati. Zajedno ih možemo rješavati puno bolje i učinkovitije. Stoga sudjelujemo u partnerstvima u kojima surađuju razni društveni akteri iz područja gospodarstva, politike, civilnih društava / nevladinih organizacija te znanosti.

The Juice CSR Platforma

Kaufland je od 2015. godine član inicijative za održivost u industriji proizvodnje voćnih sokova - „The Juice CSR Platform“. Spomenuta platforma služi za umrežavanje različitih aktera u globalnom lancu vrijednosti. Cilj je podržati europske tvrtke za proizvodnju voćnih sokova u integriranju načela održivosti u svoje korporativne strategije, kao i promicanju odgovorne nabave.

Saznaj više na: juicecsr.eu/csr-platform


Transparentnost

Odakle dolaze proizvodi naše vlastite robne marke? 

Odgovornost je za nas izrazito bitna. Stoga se zalažemo za transparentnost u cijelom lancu opskrbe, posebno kada je riječ o našem asortimanu proizvoda vlastite robne marke. Našim kupcima želimo pružiti najveću moguću sigurnost u vezi s podrijetlom proizvoda naše vlastite robne marke. Na našim se prehrambenim proizvodima uvijek nalazi napomena o dobavljaču, osim u slučaju nekoliko iznimaka. Na ovaj način možete lako pratiti odakle dotični proizvod potječe.

Naši dobavljači

Podrijetlo neprehrambenih proizvoda vlastitih robnih marki, kao što su tekstil i obuća također otkrivamo vrlo transparentno. U nastavku možete vidjeti proizvodne procese naših strateški važnih dobavljača vlastitih robnih marki. Pregled se ažurira svake godine.

Osim naših dobavljača, u proces stvaranja vrijednosti često su uključene i druge strane koje preuzimaju dodatne faze proizvodnje. Naravno, otkrivamo vam i proizvodne lokacije, kao što su postrojenja za mokre procese u proizvodnji tekstila i obuće. Oni pokrivaju faze izbjeljivanja, bojenja, pranja, sušenja i tiska. U nastavku, pronaći ćete sve trenutne tvrtke za mokre procese s kojima naši strateški najvažniji dobavljači tekstila i obuće surađuju za proizvodnju proizvoda naše vlastite marke.


Održivi asortiman 

Naš doprinos održivijem asortimanu 

Kaufland aktivno radi na doprinosu boljem svijetu u kojem će ugodno moći živjeti i buduće generacije. To uključuje, između ostalog, dosljedno uvrštavanje održivog asortimana i izbjegavanje upotrebe kemikalija u proizvodnji koje negativno utječu na okoliš, prirodu, ljude, životinje itd.

Svaka kap je bitna

Logotip „Štedimo vodu"

Voda je jedno od naših najvažnijih dobara i previše je dragocjena da bismo je trošili kada to nije potrebno. Zbog toga neprestano radimo na optimizaciji naših proizvodnih procesa i na uštedi što više vode novim, štedljivim postupcima.

Želimo to učiniti vidljivim i našim kupcima. Sve naše proizvode kod kojih smo uz pomoć novih tehnologija smanjili potrošnju vode možete prepoznati po logotipu „Štedimo vodu". Tako da potrošnju vode zajedno možemo učiniti  još ekološkijom i održivijom. 

Ušteda vode prilikom bojenja tekstila

Voda

Konvencionalna proizvodnja tekstila zahtijeva puno vode. Budući da nam je važno smanjiti potrošnju vode, u proizvodnji našeg tekstila koristimo ekološki prihvatljive procese bojenja, poput tehnike Dope dyed.

Tehnologija ''dope dyed'' postupak je centrifugiranja u kojem se polimer stapa s granulatom u boji i tako boji tkaninu. Budući da je postupak bojenja integriran u postupak centrifugiranja, moguća je bolja kontrola upotrebe kemikalija. Sljedeća prednost ove tehnologije je ta što se cijela vlakna farbaju i tako tekstil dulje zadržava blistave boje. Takozvana tehnologija ''dry dyed" postupak je sušenja koji je ujedno i ekološki prihvatljiva alternativa uobičajenom postupku bojenja. Materijal je umočen u boju, a uz pomoć visoke temperature i tlaka zraka, pigmenti u boji prodiru ravnomjerno, duboko i učvršćuju se.

S obje tehnike, potrošnja vode može se djelomično ili u potpunosti izbjeći. Potrošnja energije i emisija CO₂ također se mogu značajno smanjiti u usporedbi s klasičnim tehnikama bojanja - radi zaštite okoliša i klime.

Kako svoj tekstilni asortiman činimo održivijim

Ne radimo samo na smanjenju onečišćenja okoliša, već vidimo i svoju obvezu u preuzimanju odgovornosti za naše buduće generacije. U zemljama poput Bangladeša obrazovanje ima glavnu ulogu u dugoročnom poboljšanju životnih uvjeta. Obrazovanje mladim ljudima omogućuje pronalazak kvalificiranog posla i uzdržavanje obitelji. Nadalje, željeli bismo mlade ljude osvijestiti o važnosti uspostavljanja koncepata održivosti. Kao poduzeće pružamo informacije i želimo da sutrašnji donositelji odluka sudjeluju u raznim inicijativama za održivost.

Kauflandov projekt u Bangladešu

„Zajedno sa studentima sa Sveučilišta Daffodil u Dhaki provodimo istraživanja kako bismo pronašli rješenja za uklanjanje ostataka teških metala u vodi. Jedna zaista lijepa popratna pojava našeg angažmana jest suradnja s onima koji donose odluke za budućnost, čime ih potičemo da kritički razmišljaju", rekao nam je Johannes Mahrholdt, direktor Nabave za neprehrambene proizvode u Kauflandu. Ljudi prehrambene lance automatski povezuju s hranom. No tekstilni proizvodi također čine važan dio Kauflandovog asortimana. Glavni prioritet nam je preuzimanje odgovornosti i održiva proizvodnja, a sve u svrhu zaštite naših kupaca, dobavljača i naše prirode i okoliša. 

Die Studenten erahlten Information zum Wasser
Die Studenten lernen die Produktion kennen
Professor schreibt eine Formel an die Tafel
Die Studenten der Daffodil University in Dhaka
Einblick in die Produktion vor Ort

Zašto to činimo?

Posvećeni smo pitanjima iz područja održivosti i u skladu s tim formiramo svoj asortiman proizvoda. Studenti sa Sveučilišta Daffodil su oni koji će sutra donositi odluke. Želimo im skrenuti pozornost na određene probleme, osvijestiti ih i educirati. To je omogućeno kroz suradnju i razmjenu između studenata i naših  stručnjaka, kao i naših dobavljača i instituta za ispitivanja. 

Kauflandove smjernice

Odgovorno nabavljamo robu - za Vas

Smjernice za nabavu robe i naše obveze su nam jako važne jer Vam želimo ponuditi jedinstven standard naših proizvoda. Saznajte koje smjernice nam služe kao orijentacija pri očuvanju kvalitete i promicanju održivosti.

Position paper: Održiva soja kao stočna hrana

Klimatske promjene golem su izazov za naše društvo te zahtijevaju djelovanje na svim društvenim razinama. Globalno uništavanje i krčenje šuma jedan je od glavnih uzroka klimatskih promjena jer naše šume predstavljaju golema skladišta CO2 i ključne su za reguliranje vodnog ciklusa.

 

Održivi uzgoj soje bez krčenja šuma stoga je usko povezan sa zaštitom našeg okoliša. Želimo učiniti upotrebu soje kao stočne hrane transparentnijom te doprinijeti postupnom i održivom smanjenju negativnog utjecaja na okoliš. Cilj nam je zaustaviti krčenje šuma i prenamjenu zemljišta u našim vrijednosnim lancima, posebice u kontekstu soje.

Pogledajte naš obvezujući dokument pod nazivom „Održiva soja kao stočna hrana“  (status iz siječnja 2022.) i saznajte više o našem angažmanu.