Odgovornost za ljude i okoliš diljem naših lanaca opskrbe

Kao maloprodajna tvrtka odgovorni smo za naše proizvode - posebice u pogledu njihovih sirovina i podrijetla. Posebno pažljivo promatramo sirovine iz drugih zemalja i predani smo tome da proizvodnju i uvjete rada učinimo društveno i ekološki održivijima.

Naš stav

Lanac opskrbe u Kauflandu

Angažiramo se za poštenu poslovnu praksu, transparentnost, dobre radne i životne uvjete, ljudska prava i ekološki prihvatljivo ponašanje u našem vrijednosnom lancu. 

Zbog širine i raznolikosti našeg asortimana diljem svijeta surađujemo s mnogim dobavljačima. Trgovina Kauflanda može sadržavati i do 40.000 artikala, od krastavaca do daske za peglanje, sve imamo u asortimanu. Ova nas činjenica međutim stavlja pred izazov složenog i globalnog lanca opskrbe. Iz tog razloga težimo dugoročnoj suradnji sa strateškim partnerima kako bismo zajedno poticali odgovorne i ekološki prihvatljive standarde i certifikate. 

Naša načela

Bananenbauer bei der Ernte

UN Global Compact

Održivost je naše korporativno načelo. Pritom slijedimo i deset načela UN Global Compacta, najveće i najvažnije svjetske inicijative za odgovorno korporativno upravljanje.

Podržavamo načela Ujedinjenih naroda. Zajedno s tisućama poduzeća i organizacija iz preko 160 zemalja zalažemo se za bolji svijet, posebno za ljude u našim globalnim lancima opskrbe, za naše zaposlenike, za zaštitu okoliša i prirodnih resursa. Kaufland Hrvatska kao potpisnik UN Global Compacta i dio grupacije Schwarz poštuje deset načela ove najvažnije svjetske inicijative za održivost u područjima ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije. Različite aktivnosti za održivu poslovnu praksu pokazuju kako ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost za ljude i okoliš.

Saznaj više na: unglobalcompact.org

 

Kodeks ponašanja (Code of Conduct) poduzeća Schwarz grupe za poslovne partnere

Još od 2011. god. obvezujemo svoje poslovne partnere na poštivanje našeg Kodeksa ponašanja.

Kao međunarodno trgovačka tvrtka ne fokusiramo se na pravedne uvjete rada i poštivanje društvenih standarda samo u Kauflandu, već diljem cijelog  lanca opskrbe. To znači da niti jednom od naših dobavljača ne dozvoljavamo sudjelovanje u prisilnom radu, radu djece ili bilo kojem drugom obliku iskorištavanja. Svaki od naših poslovnih partnera je obvezan poštivati Kodeks ponašanja za poslovne partnere poduzeća Grupacije Schwarz.

Code of Conduct u cijeloj grupaciji zasniva se na međunarodnim standardima i smjernicama kao na primjer načelima Međunarodne organizacije rada (ILO), Međunarodne povelje o pravima čovjeka, Konvencije UN-a o pravima djeteta, načelima inicijative UN Global Compact i smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća te zaštiti okoliša.

 

Angažman poduzeća Schwarz grupe za poštivanje ljudskih prava i ekoloških standarda 

Zajedno s našim zaposlenicima, kupcima, poslovnim partnerima i dionicima svakodnevno radimo na promicanju ljudskih prava – pritom se posebno zalažemo za poštene poslovne prakse i dobre radne i životne uvjete.

Načela Grupacije Schwarz „Angažman poduzeća Schwarz grupacije za poštivanje ljudskih prava i ekoloških standarda“ možete pronaći ovdje.  

 

Analiza rizika globalnih lanaca opskrbe

Kaufland Stiftung provodi sustavnu analizu rizika u svom lancu opskrbe radi pravovremenog otkrivanja i procjene rizika u pogledu ljudskih prava i okoliša. S obzirom na velik broj poslovnih partnera i proizvoda iz cijelog svijeta, težište je na specijalnim rizicima uzduž lanaca opskrbe trgovačkog poduzeća punog asortimana. 

 

U okviru analize rizika ocjenjuju se poslovni partneri temeljem jedinstvene metode i klasificiraju se na bazi rizika. Pritom se koriste i analiziraju priznati izvori poput OECD, The World Bank, ILO i Transparency Internationala za ocjenjivanje rizika zemalja podrijetla, sirovina i proizvoda. Spoznaje analize rizika ulaze u razvoj mjera za izbjegavanje ili smanjenje održivih učinaka našeg poslovanja. Identificirani rizici se pojavljuju prije svega u Aziji, na Bliskom Istoku, u Istočnoj Europi i dijelom u Južnoj Europi. 

Mehanizam pritužbi 

Kauflandov sustav za rješavanje pritužbi

Kako bi se povrede ljudskih prava brzo otkrile i otklonile, koristi se Kauflandov mehanizam za pritužbe koji pogođenim stranama ili promatračima omogućuje da direktni i indirektni poslovni partneri duž cijelog lanca opskrbe na povjerljiv način prijave moguće povrede ljudskih prava. 

Za nas se podrazumijeva da se s pritužbama postupa na povjerljiv način, te se jamči i pravedan postupak rješavanja pritužbi. 


Naša pozicija

Naš angažman u praksi - dobrovoljno samoobvezivanje na dohotke i plaće koje osiguravaju egzistenciju

Mnogi ljudi u zemljama u razvoju i dalje ne primaju primjerenu plaću odnosno primjereni dohodak za odrađeni posao. Neto dohodak kućanstva koji se ostvaruje u pristojnim radnim uvjetima i dovoljan je da svim članovima obitelji omogući razuman životni standard i zaštitu od neočekivanih događaja, smatra se dovoljnim za osiguravanje egzistencije. Plaća koja osigurava egzistenciju odnosi se pritom na ugovorne radnike, na primjer u tvornici ili na plantaži, a „dohodak koji osigurava egzistenciju“ odnosi se na samostalne male poljoprivrednike ili mala poduzeća.

Mi želimo doprinijeti tome da se obiteljima poljoprivrednika i radnika u globalnim lancima opskrbe omogući dostojanstven životni standard. Budući da to ne možemo sami, dogovorili smo jedinstveni cilj s drugim maloprodajnim poduzećima i Saveznom vladom Njemačke.

U Izvještaju o napretku Grupacije Schwarz možete pronaći detaljnije informacije.  

 

Naš kodeks ponašanja

Naš primarni cilj je spriječiti rizike koji mogu ugroziti povjerenje kupaca i poslovnih partnera. U tu svrhu smo uspostavili compliance menadžment sustav. Njegovi instrumenti i mjere razjašnjavaju našim zaposlenicima pravne rizike te im pružaju podršku u svakodnevnom suočavanju s njima.


Programi revizije

Kauflandov program društvene revizije „Social Audit Programm"

Potpisivanjem Kodeksa ponašanja (Code of Conduct), svi se naši dobavljači obvezuju da će pošteno postupati sa svojim zaposlenicima: poštuju se nacionalni zakoni, regulirano je radno vrijeme, uručuju se ugovori o radu, zajamčena je zaštita na radu i zaštita zdravlja, a pazi se i na zaštitu okoliša. Kodeks ponašanja također predstavlja slobodu udruživanja, pravo na kolektivne pregovore te suzbijanje diskriminacije, prisilnog rada, dječjeg rada i korupcije.

Kako se provjerava poštivanje smjernica? 

Zwei Mitarbeiter prüfen die Standards

Kako bismo mogli jamčiti i održavati spomenute standarde, Kauflandovi vlastiti ili pak vanjski revizori provode redovite provjere i kontrole. Pritom radimo procjenu za sve dobavljače s obzirom na njihov potencijal rizika, na primjer ako je zemlja klasificirana kao rizična zemlja ili ako je gospodarska grana klasificirana kao rizična.

Redovito se provode najavljene i nenajavljene društvene revizije (Social Audit). Pritom se radi procjena proizvođača.

Ako se prilikom takvih provjera utvrde određene nepravilnosti, zajedno s dobavljačima poduzimamo mjere poboljšanja i pratimo njihovu provedbu. Kroz ove sveobuhvatne kontrole preuzimamo društvenu odgovornost i na taj način izravno doprinosimo poboljšanju radnih uvjeta.

 

Partnerstva s više dionika za održiviji lanac opskrbe 

Kompleksne društvene, ekološke i ekonomske izazove našeg vremena ne možemo samostalno savladati. Zajedno ih možemo rješavati puno bolje i učinkovitije. Stoga sudjelujemo u partnerstvima u kojima surađuju razni društveni akteri iz područja gospodarstva, politike, civilnih društava / nevladinih organizacija te znanosti.

The Juice CSR Platforma

Kaufland je od 2015. godine član inicijative za održivost u industriji proizvodnje voćnih sokova - „The Juice CSR Platform“. Spomenuta platforma služi za umrežavanje različitih aktera u globalnom lancu vrijednosti. Cilj je podržati europske tvrtke za proizvodnju voćnih sokova u integriranju načela održivosti u svoje korporativne strategije, kao i promicanju odgovorne nabave.

Saznaj više na: juicecsr.eu/csr-platform


Transparentnost

Odakle dolaze proizvodi naše vlastite robne marke? 

Odgovornost je za nas izrazito bitna. Stoga se zalažemo za transparentnost u cijelom lancu opskrbe, posebno kada je riječ o našem asortimanu proizvoda vlastite robne marke. Našim kupcima želimo pružiti najveću moguću sigurnost u vezi s podrijetlom proizvoda naše vlastite robne marke. Na našim se prehrambenim proizvodima uvijek nalazi napomena o dobavljaču, osim u slučaju nekoliko iznimaka. Na ovaj način možete lako pratiti odakle dotični proizvod potječe.

Objavljivanje naših dobavljača

I kod neprehrambenih proizvoda naših robnih marki, poput kućanskih proizvoda, tekstilnih proizvoda i obuće, otkrivamo vam podrijetlo. U pregledu možete vidjeti sjedišta tvrtki naših strateški važnih dobavljaša naših robnih marki i vlastitih uvoza. 

Od kraja 2021. godine sukcesivno prebacujemo nabavu naših neprehrambenih proizvoda vlastitih robnih marki na nabavu od strane Lidla. U sklopu ovog spajanja dobavljači koji proizvode robne marke za Lidl sve više će proizvoditi i za Kaufland. Također se i smjernice koje je time definirao Lidl prema dobavljačima neprehrambenih proizvoda vlastitih robnih marki primjenjuju i na proizvode koji se nabavljaju za Kaufland. Za ostale informacije možete pogledati Transparentnost u našim lancima opskrbe - Lidl Njemačka


Održivi asortiman 

Naš doprinos održivijem asortimanu 

Kaufland aktivno radi na doprinosu boljem svijetu u kojem će ugodno moći živjeti i buduće generacije. To uključuje, između ostalog, dosljedno uvrštavanje održivog asortimana i izbjegavanje upotrebe kemikalija u proizvodnji koje negativno utječu na okoliš, prirodu, ljude, životinje itd.

Svaka kap je bitna

Logotip „Štedimo vodu"

Voda je jedno od naših najvažnijih dobara i previše je dragocjena da bismo je trošili kada to nije potrebno. Zbog toga neprestano radimo na optimizaciji naših proizvodnih procesa i na uštedi što više vode novim, štedljivim postupcima.

Želimo to učiniti vidljivim i našim kupcima. Sve naše proizvode kod kojih smo uz pomoć novih tehnologija smanjili potrošnju vode možete prepoznati po logotipu „Štedimo vodu". Tako da potrošnju vode zajedno možemo učiniti  još ekološkijom i održivijom. 

 

Ušteda vode prilikom bojenja tekstila

Konvencionalna proizvodnja tekstila zahtijeva puno vode. Naš cilj - želimo kontinuirano smanjivati ​​potrošnju vode, a to postižemo ekološki prihvatljivim postupcima bojanja kao što su tehnike "Dope-dyed" ili "Dry-dyed".

 

Postupak bojenja "Dope-dyed"

„Dope dyed‘‘ je postupak centrifugiranja u kojem se polimer stapa s granulatom u boji i tako boji tkaninu. U usporedbi s klasičnim postupcima bojenja, ovim se postupkom značajno smanjuje potrošnja vode, energije i emisija CO2. Budući da je postupak bojenja integriran u postupak centrifugiranja, moguća je bolja kontrola upotrebe kemikalija. Dodatna prednost ove tehnologije je ta što se pri spomenutom postupku farbaju cijela vlakna pa tako tekstil dulje zadržava blistave boje.

Postupak bojenja "Dry-dyed"

Kao što i sam naziv sugerira, postupak bojanja "dry-dyed" provodi se u potpunosti bez vode. Osim toga, u ovom su postupku emisije CO2 svedene na minimum. Kako to funkcionira? Upotreba tekućeg CO2 uzrokuje bubrenje polimernih vlakana te se time omogućuje da čista boja lakše prodre u vlakna.  To, s jedne strane, značajno skraćuje vrijeme bojenja, a s druge strane, upola smanjuje potrošnju energije, što ga čini energetski učinkovitim i održivim. Naime, kod tehnike "Dry-dyed" tijekom bojenja također se izostavljaju pomoćne kemikalije i koristi se isključivo čiste boje. Na taj način se postiže visoka postojanost boje vlakana.

Kako svoj tekstilni asortiman činimo održivijim

Ne radimo samo na smanjenju onečišćenja okoliša, već vidimo i svoju obvezu u preuzimanju odgovornosti za naše buduće generacije. U zemljama poput Bangladeša obrazovanje ima glavnu ulogu u dugoročnom poboljšanju životnih uvjeta. Obrazovanje mladim ljudima omogućuje pronalazak kvalificiranog posla i uzdržavanje obitelji. Nadalje, željeli bismo mlade ljude osvijestiti o važnosti uspostavljanja koncepata održivosti. Kao poduzeće pružamo informacije i želimo da sutrašnji donositelji odluka sudjeluju u raznim inicijativama za održivost.

Kauflandov projekt u Bangladešu

„Zajedno sa studentima sa Sveučilišta Daffodil u Dhaki provodimo istraživanja kako bismo pronašli rješenja za uklanjanje ostataka teških metala u vodi. Jedna zaista lijepa popratna pojava našeg angažmana jest suradnja s onima koji donose odluke za budućnost, čime ih potičemo da kritički razmišljaju", rekao nam je Johannes Mahrholdt, direktor Nabave za neprehrambene proizvode u Kauflandu. Ljudi prehrambene lance automatski povezuju s hranom. No tekstilni proizvodi također čine važan dio Kauflandovog asortimana. Glavni prioritet nam je preuzimanje odgovornosti i održiva proizvodnja, a sve u svrhu zaštite naših kupaca, dobavljača i naše prirode i okoliša. 

Die Studenten erahlten Information zum Wasser
Die Studenten lernen die Produktion kennen
Professor schreibt eine Formel an die Tafel
Die Studenten der Daffodil University in Dhaka
Einblick in die Produktion vor Ort

Zašto to činimo?

Posvećeni smo pitanjima iz područja održivosti i u skladu s tim formiramo svoj asortiman proizvoda. Studenti sa Sveučilišta Daffodil su oni koji će sutra donositi odluke. Želimo im skrenuti pozornost na određene probleme, osvijestiti ih i educirati. To je omogućeno kroz suradnju i razmjenu između studenata i naših  stručnjaka, kao i naših dobavljača i instituta za ispitivanja. 

Kauflandove smjernice

Odgovorno nabavljamo robu - za Vas

Smjernice za nabavu robe i naše obveze su nam jako važne jer Vam želimo ponuditi jedinstven standard naših proizvoda. Saznajte koje smjernice nam služe kao orijentacija pri očuvanju kvalitete i promicanju održivosti.

Position paper: Održiva soja kao stočna hrana

Klimatske promjene stavljaju naše društvo pred ogromne izazove i čine djelovanje na svim razinama društva nužnim. Globalno krčenje šuma je jedan od bitnih uzroka klimatskih promjena jer naše šume služe za pohranu CO2 i reguliraju vodene tokove.

Održiv uzgoj soje bez krčenja šuma stoga je usko povezan sa zaštitom našeg okoliša. Korištenje soje u hrani za životinje želimo transparentnije oblikovati i doprinijeti postepenom i održivom smanjenju negativnih učinaka na okoliš. Naš je cilj prestanak krčenja šuma i prenamjena površina u našim vrijednosnim lancima, posebice dobavljačkom lancu soje.

Pogledajte smjernicu pod nazivom „Održiva soja kao stočna hrana“  (status iz siječnja 2022.) i saznajte više o našem angažmanu.