Izvještaj o održivosti

   

Drugi Izvještaj o održivosti
 

Izvještaj o održivosti Kauflanda za poslovne godine 2020. i 2021. vjerno prikazuje provedene društveno odgovorne aktivnosti i prakse našeg trgovačkog društva te razvoj u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Naime, Izvještaj o održivosti odnosi se na dvije poslovne godine, a donosi detaljan prikaz društveno odgovornog poslovanja Kauflanda u Hrvatskoj, transparentno prikazuje utjecaj poslovanja tvrtke na gospodarstvo, okoliš i društvo te obuhvaća sadašnje i buduće napore u održivom djelovanju Kauflanda kao međunarodne kompanije u Hrvatskoj.  

Izvještaj za 2020. i 2021. godinu sastoji se od devet poglavlja: O Kauflandu, Zaposlenici Kauflanda, Utjecaj poslovanja na zaštitu okoliša, Posvećenost zajednici, Održivi asortiman, Dobrobit životinja, Smanjenje otpada od hrane, Odgovorna nabava i REset Plastic.

Izvještaj je izrađen prema metodologiji GRI Standards koja predstavlja najbolju svjetsku praksu nefinancijskog izvještavanja organizacija o njihovim ekonomskim, okolišnim i društvenim utjecajima.

Izvještaj o održivosti 2020. i 2021.

Prvi izvještaj o održivosti

Kauflandov u Hrvatskoj na ekonomiju, okoliš i društvo

Prvim izvještajem o održivosti prikazan je utjecaj poslovanja Kauflanda u Hrvatskoj na ekonomiju, okoliš i društvo. U devet poglavlja transparentno je opisana strategija društveno odgovornog poslovanja čiji temelj čine tri odrednice: djeca, okoliš i zdravlje. U izvještaju čitajte o zaposlenicima, utjecaju na okoliš, angažmanu u zajednici, održivom asortimanu, dobrobiti životinja, smanjenju otpada od hrane, odgovornoj nabavi i smanjenju otpada od plastike. Izvještaj se odnosi na poslovne godine 2018. i 2019., a izrađen je prema međunarodno priznatom okviru za nefinancijsko izvještavanje GRI Standards te po prvi puta na jednom mjestu donosi sve aktivnosti koje Kaufland provodi pod motom „Djela, ne riječi.“, ali i ciljeve kojima će u budućnosti osigurati održivost u poslovanju.

Izvještaj o održivosti 2018. i 2019.