Preko nas dostupni su vam i naši kupci!

Naš katalog svaki se tjedan besplatno dostavlja u više od milijun primjeraka.

Ako do ciljane publike želite doći učinkovito, nudimo vam distribuciju vaših letaka i drugih promidžbenih materijala.

Distribucija letaka i promidžbenih materijala

Svim našim kupcima i partnerima nudimo distribuciju letaka preko naše uhodane distributivne mreže.

Vaši prospekti mogu biti dostavljeni u poštanske sandučiće paralelno s Kauflandovim katalogom, ali neće biti umetnuti u katalog  nego će se podijeliti kao zaseban, samostalni letak.


Jamčimo vam brzu i kvalitetnu distribuciju:

  • svaki tjedan dostavljamo više od milijun besplatnih primjeraka Kauflandovog kataloga, i to po domaćinstvima u više od 30 hrvatskih gradova, čime smo prisutni u gotovo polovici svih kućanstava u zemlji
  • svaki tjedan radimo vlastitu kontrolu podjele naših novina i letaka

Javite nam se!

Kaufland Hrvatska k.d.
Održavanje i zakup nekretnina
Donje Svetice 14