Budi naš partner


Kao jedno od najvećih i najbrže rastućih trgovačkih društava u zemlji i inozemstvu, kontinuirano rastemo, zato stalno potražujemo nove ili postojeće trgovačke objekte, kao i zemljišta na dobrim pozicijama u gradskim središtima ili na periferiji.

Kaufland kao partner

Možemo sve od A do Ž.

Uspješna rješenja za nekretnine nisu slučajnost, već naš program. Svake godine realiziramo preko 100 novih građevinskih projekata i modernizacija širom Europe. Uz nas na jednom mjestu imate:

• Snažnog i potpuno fleksibilnog partnera

• Stalnu stručnu podršku našeg tima u razvoju nekretnina

• Cjelovita rješenja za razvoj novih lokacija

• Garanciju kvalitete

• Upravljanje projektom u svim fazama (planiranje, razvoj, financiranje i gradnja)

Preuzimanja

Preuzmite našu brošuru:

Ekspanzija

Kriteriji po zemljama

Hrvatska

 • Projektirani ili postojeći prodajni centri ili hipermarketi prodajne površine: od 2 000 m²
 • Izgrađena ili neizgrađena zemljišta za kupnju površine: od 6 000 m² ili veća
 • S dobrim položajem u središtu ili na periferiji grada
 • Pravo građenja / mogućnost dobivanja građevinske dozvole za izgradnju maloprodajne trgovine na velikoj površini (posebno ili centralno područje)
 • Broj stanovnika: gradovi s najmanje 10 000 stanovnika
 • Okolica: najmanje 30 000 stanovnika
 • Turistička mjesta: najmanje 5 000 stanovnika  

Njemačka

 • Projektirani ili postojeći prodajni centri ili hipermarketi prodajne površine: od 2 500 m²
 • Izgrađena ili neizgrađena zemljišta za kupnju površine: od 6 000 m²
 • S dobrim položajem u središtu ili na periferiji grada
 • Pravo građenja / mogućnost dobivanja građevinske dozvole za izgradnju maloprodajne trgovine na velikoj površini (posebno ili centralno područje)
 • Broj stanovnika: gradovi s najmanje 10 000 stanovnika
 • Okolica: najmanje 25 000 stanovnika

Poljska

 • Projektirani ili postojeći prodajni centri ili hipermarketi prodajne površine: od 2 500 m²
 • Izgrađena ili neizgrađena zemljišta za kupnju površine: od 10 000 m²
 • S dobrim položajem u središtu ili na periferiji grada
 • Pravo građenja / mogućnost dobivanja građevinske dozvole za izgradnju maloprodajne trgovine na velikoj površini (posebno ili centralno područje)
 • Broj stanovnika: gradovi s najmanje 30 000 stanovnika
 • Okolica: najmanje 30 000 stanovnika

Češka

 • Projektirani ili postojeći prodajni centri ili hipermarketi prodajne površine: od 3 000 m²
 • Izgrađena ili neizgrađena zemljišta za kupnju površine: od 12 000 m²
 • S dobrim položajem u središtu ili na periferiji grada
 • Pravo građenja / mogućnost dobivanja građevinske dozvole za izgradnju maloprodajne trgovine na velikoj površini (posebno ili centralno područje)
 • Broj stanovnika: gradovi s najmanje 10 000 stanovnika
 • Okolica: najmanje 30 000 stanovnika

Slovačka

 • Projektirani ili postojeći prodajni centri ili hipermarketi prodajne površine: od 2 000 m²
 • Izgrađena ili neizgrađena zemljišta za kupnju površine: od 12 000 m²
 • S dobrim položajem u središtu ili na periferiji grada
 • Pravo građenja / mogućnost dobivanja građevinske dozvole za izgradnju maloprodajne trgovine na velikoj površini (posebno ili centralno područje)
 • Broj stanovnika: gradovi s najmanje 10 000 stanovnika
 • Okolica: najmanje 30 000 stanovnika

Rumunjska

 • Projektirani ili postojeći prodajni centri ili hipermarketi prodajne površine: od 2 000 m² do 4000 m²
 • Izgrađena ili neizgrađena zemljišta za kupnju površine: od 14 000 do 22 000m²
 • S dobrim položajem u središtu ili na periferiji grada
 • Pravo građenja / mogućnost dobivanja građevinske dozvole za izgradnju maloprodajne trgovine na velikoj površini (posebno ili centralno područje)
 • Broj stanovnika: gradovi s najmanje 30 000 stanovnika
 • Okolica: najmanje 60 000 stanovnika

Bugarska

 • Projektirani ili postojeći prodajni centri ili hipermarketi prodajne površine: od 2 000 m²
 • Izgrađena ili neizgrađena zemljišta za kupnju površine: od 8 000 m²
 • S dobrim položajem u središtu ili na periferiji grada
 • Pravo građenja / mogućnost dobivanja građevinske dozvole za izgradnju maloprodajne trgovine na velikoj površini (posebno ili centralno područje)
 • Broj stanovnika: gradovi s najmanje 20 000 stanovnika
 • Okolica: najmanje 30 000 stanovnika

Moldavija

 • Projektirani ili postojeći prodajni centri ili hipermarketi prodajne površine: od 2 000 m²
 • Izgrađena ili neizgrađena zemljišta za kupnju površine: od 8 000 m²
 • S dobrim položajem u središtu ili na periferiji grada
 • Pravo građenja / mogućnost dobivanja građevinske dozvole za izgradnju maloprodajne trgovine na velikoj površini (posebno ili centralno područje)
 • Broj stanovnika: gradovi s najmanje 30 000 stanovnika
 • Okolica: najmanje 60 000 stanovnika

Abbildung Außernansicht Kaufland Filiale